YxOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የ Yandex ክፍት ምንጭ መመርመር - ክፍል 1

YxOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የ Yandex ክፍት ምንጭ መመርመር - ክፍል 1

በዚህ የ ‹Yandex ክፍት ምንጭ› ላይ በተከታታይ በተከታታይ መጣጥፎች በዚህ የመጀመሪያ ክፍል ፣ ስለ ተከፈቱ ሰፋ ያሉ እና እያደገ ያለውን የክፍት መተግበሪያዎች ማውጫ ዳሰሳችንን እንጀምራለን ...

YOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የያሁ ክፍት ምንጭን መመርመር - ክፍል 1

YOS-P1: ሰፊውን እና እያደገ ያለውን የያሁ ክፍት ምንጭን መመርመር - ክፍል 1

በዚህ የ ‹ያሁ ኦፕን ምንጭ› ላይ በተከታታይ በተከታታይ መጣጥፎች በዚህ የመጀመሪያ ክፍል ፣ ስለ ተከፈቱ ሰፋ ያሉና እያደገ ያለውን የክፍት መተግበሪያዎች ማውጫ ዳሰሳችንን እንጀምራለን ...