Запознаване с LibreOffice: Въведение в основния потребителски интерфейс

Запознаване с LibreOffice: Въведение в основния потребителски интерфейс

Когато публикуваме информация за дистрибуции и приложения, обикновено се обръщаме към техните технологични новини или инциденти. Малко се задълбочихме в ежедневната употреба...