Александър кмет

Учи компютърно инженерство в Гранада. Личен блог: Багажникът на програмиста | G+ | Twitter | Facebook