pedrini210

Инж. Електротехник. Софтуерен разработчик, запален по базите данни, бизнес разузнаването и науката за данни. Пианист и геймър в свободното време. „Без свободно знание, без разбиране на работата и функциите на машината, човек не може да бъде свободен, не може да управлява себе си и винаги ще остане роб.“ - Джордж Гурджиев