Tina Toledo

Više nego kontroverzan, polemičar; bitlemanjak tvrde kosti; pjesnik kad ga muza udari po glavi; grafički dizajner po zanimanju 5% i supruga i majka 94% ... preostalih 1% svog vremena koristim da bih se razmazila.