Detalls de el nucli 4.6

De al 2015 fins a l'any en curs ens hem trobat set actualitzacions o noves versions de l'nucli Linux. Passant des de ...