Arch Linux: Guia d'introducció actualitzada.

Primer de tot, aquesta és una guia actualitzada de l'procés d'instal·lació de la base del sistema de Arc basant-se en les guies de GESPADAS i la guia no oficial d'Arch Linux.

No hi ha res de nou per explicar ja que ambdues són excel·lents però per a aquells que decideixin instal·lar-la i provar-la, aquesta guia pretén ser-los d'utilitat i està actualitzada a l'última ISO llançada de la distribució que inclou SYSTEMD per default.

Tot i que ja tinc una mica d'experiència amb la distribució, he notat que hi ha alguns detalls en el procés i per tant li faré algunes correccions a aquest.

MITJÀ DE INSTAL·LACIÓ:

Un cop descarregada la imatge hi ha 2 possibles opcions:

 • Cremar la imatge en un CD / DVD amb el programa corresponent (K3B, Brasero, Xfburn, etc.).
 • Utilitzar un memòria USB o PENDRIVE (utilitzar comandament dd).

Booteo I PREPARACIONS INICIALS

Depenent de l'tipus de Processador que tinguem (32 o 64 Bits) escollim el que correspongui:

Finalitzat el procés, se'ns mostrarà l'indicador ja logeado com ROOT.

TECLAT I ALFABET

Primer de tot cal establir la configuració de el teclat, per a això cal escriure el següent:

loadkeys distribucion teclado

Per exemple si volen utilitzar teclats en espanyol llatinoamèrica utilizen la-latin1 o si és espanyol Espanya o tradicional, només es. Per a més referència consultar http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf.

El tipus de caràcters ha de ser canviat, perquè la majoria de llengües fan servir més signes respecte a les 26 lletres de l'alfabet anglès. Altrament, alguns caràcters estranys poden aparèixer com quadrats blancs o altres símbols. Per evitar això cal especificar:

# setfont LAT2-Terminus16

LLENGUA A INSTAL·LACIÓ

Per defecte, l'idioma està establert en anglès nord-americà. Per canviar l'idioma per al procés d'instal·lació (Espanyol, per exemple), Tregui el signe # davant de l' locale que desitgi ubicat a l'arxiu /etc/locale.gen, Juntament amb l'anglès (USA).

# Nano /etc/locale.gen
en_US.UTF-8 UTF-8
ca_ES.UTF-8 UTF-8

premeu Ctrl X per sortir, i quan et demani desar els canvis, prem Y i després Intro per utilitzar el mateix nom d'arxiu.

Ralitzat l'anterior, favor d'executar el següent:

# Locale-gen 
# Export LANG = ca_ES.UTF-8

CONNEXIÓ A LA XARXA

Per evitar complicacions a l'hora de la instal·lació, és recomanable efectuar-lo per la xarxa cablejada ja que les diversos driver i firmware poden presentar problemes. La configuració de la targeta sense fils es pot fer una vegada conclòs el procés d'instal·lació de la base del sistema.

En general la xarxa cablejada té la denominació eth0 (L'últim caràcter és ZERO)  per la qual cosa cal escriure el següent:

ip link setembre eth0 up
dhclient eth0

PREPARAR O el vostre disc

AVÍS: Es assumirà per a efectes de la present guia que s'instal·larà Arch com a únic sistema a l'ordinador, per a entorns mixtos favor de verificar la documentació corresponent.

Per al particionat del disc s'utilitzarà la utilleria cfdisk. Per això escrivim a la terminal:

# cfdisk 

Es presentarà una cosa semblant a això:

El particionat de discos és en general molt de gust de les necessitats de l'usuari, així que el procés aquí mostrat és només un suggeriment.

Es realitzaran 4 particions al disc les quals seran: BOOT, ROOT, HOME y SWAP.

BOOT: És on s'emmagatzemaran els arxius essencials per bootear ArchLinux (Com ara el nucli, imatges disc RAM, el Carregador d'arrencada, Etc.). Es recomana una mida de 100 MiB (no cal deixar-li més espai).

/ (ROOT): Aquí s'instal·larà el sistema operatiu i les aplicacions. La seva grandària depèn de l'ús que vulguis donar-li a ArchLinux. Uns 10 GiB han de ser més que suficients per a un sistema tradicional; si penses que s'instal·larà moltes aplicacions (els jocs, entre elles), serà millor pensar en uns 20 o 30 GiB.

HOME: On s'emmagatzemaran les nostres configuracions personals, les configuracions de les aplicacions (i els teus perfils en elles), i tradicionalment les nostres dades (documents, fotos, vídeos, etc.), per la qual cosa es recomana assignar-li un espai considerable de el disc dur.

SWAP: Finalment, el lloc on s'emmagatzema temporalment informació de la memòria RAM (quan aquesta es plena) en el disc dur. La mida d'aquest varia en funció de la RAM física instal·lada a l'ordinador. Si tens menys de 1GB és recomanable assignar-li el doble de mida de la RAM física. Si es té una quantitat de memòria moderada, com 1GB per exemple, es recomana assignar la mateixa mida a l'SWAP. Si es té més memòria, llavors això no aplica i amb 1 o 2 GB assignats és més que suficient.

Un detall a considerar és el cas de les portàtils quan es procedeix a hivernar o suspendre el sistema. Per l'anterior si vas a instal·lar Arch en una portàtil és recomanable assignar a l' SWAP la mateixa mida que la RAM física instal·lada.

usant cfdisk hem de crear l'esquema de particions triat, creant una partició a la vegada, amb la seqüència d'ordres: New »Primary | Logical »Size (en MB)» Beginning.

Dos detalls a tenir en compte:

 • En el cas de la partició escollida com Intercanviar, Anar a l'opció "Tipus"I seleccionar 82 (Linux swap) De la llista.
 • En el cas de la partició escollida com / boot, Seleccionar l'opció "Bootable"

A la fin, s'ha de tenir alguna cosa com s'aprecia en la següent imatge:

Un cop segurs, hem de triar l'opció "Escriure", I confirmar escrivint"yes", L'escriptura de la nova taula de particions. Aquest procediment elimina tot el contingut previ del disc dur!

Per sortir de cfdisk, Triar "Deixar de".

NOTA: És molt important recordar el "nom" de cada partició, ja que els farem servir en el següent pas. exemple: sda1 = Boot, sda2 = /, sda3 = Home i sda4 = Swap.

FORMAT A PARTICIONS

Per boot s'utilitzarà ext2 ja que aquí no cal el journaling:

# Mkfs -t ext2 / dev / sda1

Per /, Utilitzar ext4:

# Mkfx -t ext4 / dev / sda2

Per home, També utilitzar ext4:

# Mkfs -t ext4 / dev / sda3

Per swap:

# Mkswap / dev / sda4

Activem la partició amb:

swapon / dev / sda4

MUNTAR PARTICIONS

Cada partició s'identifica amb un sufix numèric. Per exemple, sda1 especifica la primera partició del primer disc, mentre que sda indica el disc sencer.

Muntar la partició / en /mnt:

mount / dev / sda2 / mnt

Crear els directoris de les altres particions dins /mnt:

mkdir / mnt / boot
mkdir / mnt / home

Muntar les particions respectives:

mount / dev / sda1 / mnt / boot
mount / dev / sda3 / mnt / home

La guia d'Arch recomana seleccionar un mirror, però la veritat això no és molt necessari i per això ho ometré.

INSTAL·LAR SISTEMA BASE

Farem servir l'script d'instal·lació anomenat pacstrap per configurar el sistema base. A més, el grup de paquets base-devel ha d'instal·lar-si posteriorment planeges compilar programari des AUR. Per a això fem el següent:

pacstrap / mnt base-base de desenvolupament

Una vegada conclòs el procés, és recomanable instal·lar (només instal·lar) el carregador d'arrencada. Jo en el personal utilitzo SYSLINUX però usés GRUB per a aquesta guia.

Per instal·lar el carregador d'arrencada escrivim el següent:

pacstrap / mnt grub-vis

Es tracta del GRUB dissenyat per BIOS. Si estàs interessat en el polèmic UEFI, Et recomano llegir la documentació oficial. Si no ets fan de GRUB, Pots instal·lar syslinux. encara que de moment no soporta UEFI.

CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

Primer anem a generar l'arxiu fstab. Per a això cal fer el següent:

# Genfstab -p / mnt >> / mnt / etc / fstab

Si troba errors de funcionament en el procés d'instal·lació després d'executar genfstab, No l'executi de nou ja que no ho farà, és més senzill que editi el fitxer fstab.

De fet hi ha un petit petit problema aquí, ja que el direccionat de la partició swap és ignorat per la qual cosa és recomanable editar l'arxiu. Per a això cal fer el següent:

nano / mnt / etc / fstab

Aquí cal fer algunes cosetes. Primer a la partició root l'últim camp ha de ser 1, per a les altres pot ser 2 o 0 (zero). també, data=ordered ha de ser eliminada ja que aquesta opció s'utilitza de forma automàtica s'especifiqui o no. A la fin caldrà afegir /dev/sda4 (És l'última línia) perquè la partició swap sigui activada des de l'arrencada. Per desar els canvis premin la combinació de tecles Control x, Després escriguin y seguit de INTRO. Per a més claredat aquí els poso una foto de pantalla:

Per a la resta de les accions de configuració, farem un chroot en el nostre nou sistema. Per a això, escriure el següent:

arch-chroot / mnt

En aquesta fase s'hauran configurar els arxius de configuració principals de la base del sistema de Arch Linux. Aquests es poden crear si no existeixen, o, si n'hi ha, editar-los si voleu canviar els valors predeterminats. Seguir de prop i comprendre aquests passos és de vital importància per a garantir un sistema ben configurat.

LOCALE: No confondre amb el realitzat anteriorment, aquest pas és per a la configuració de l'idioma definitiu a instal·lar. Hi ha dos arxius que necessiten editar-se: locale.gen y locale.conf.

locale.gen està buit per defecte (és a dir, totes les entrades comentades i, per tant, inactives) i es necessita eliminar el signe # que figura davant de la línia (s) que desitgi activar. Pot descomentar més d'una línia, a part de l'anglès (US), sempre que les línies seleccionades continguin la codificació UTF-8:

# Nano /etc/locale.gen en_US.UTF-8 UTF-8 ca_ES.UTF-8 UTF-8

Un cop guardat l'arxiu, executar:

# Locale-gen

Aquest procés s'executarà en cada actualització (on no es requereix de la intervenció de l'usuari) de glibc, Regenerant tots els locals inclosos en /etc/locale.gen.

locale.conf No hi ha per defecte. per la qual cosa des de la terminal executem el següent:

# Echo LANG = ca_ES.UTF-8> /etc/locale.conf # export LANG = ca_ES.UTF-8

vconsole.conf Aquí especifiquem la distribució de el teclat i font (tipus de lletra) de la consola. Per a això feu el següent:

# Nano /etc/vconsole.conf

Se li mostrés un arxiu en blanc i escriviu el següent:

KEYMAP = "la-latin1" FONT = "LAT2-Terminus16" FONT_MAP =

timezone Es crearà un enllaç simbòlic de /etc/localtime a l'arxiu de la seva zona /usr/share/zoneinfo/Region/Local usant el següent:

# Ln -s / usr / share / zoneinfo / America / Hermosillo / etc / localtime

hardware clock Ajusta la manera de el rellotge de maquinari de manera uniforme entre els seus sistemes operatius. En cas contrari, pot sobreescriure el rellotge de l'hardware i provocar desfasaments horaris.

pot generar /etc/adjtime automàticament mitjançant un dels següents comandes:

# Hwclock --systohc --utc

i per localtime:

# Hwclock --systohc --localtime

Aquest últim no és recomanat.

MÒDULS DEL KERNEL

Per carregar els mòduls de l'nucli durant l'arrencada, poseu el fitxer amb l'extensió *.conf a la carpeta /etc/modules-load.d/, Amb un nom d'arxiu que faci referència a el programa que es fa servir.

Tots els mòduls necessaris es carreguen automàticament per udev, De manera que poques vegades haurà d'afegir alguna cosa aquí. Només cal afegir els mòduls que saben absents.

# Nano /etc/modules-load.d/virtio-net.conf virtio-net

NOM D'HOSTAL

Afegeix el teu hostname a l'arxiu /etc/hostname. Cal esmentar que el hostname és el nom que se li assignarà a l'equip i per mitjà de qual se li pot reconèixer en una xarxa. Per a això i des de la consola escriviu el següent:

# echo myhostname > / Etc / hostname

Editeu el fitxer hosts per registrar el myhostname utilitzat. Per a això fer el següent:

# Nano / etc / hosts 127.0.0.1 localhost myhostname :: 1 localhost myhostname

Deseu el fitxer i surti.

Atès a que estem utilitzant una xarxa cablejada per a la instal·lació, de moment i per arrenquen amb servei de xarxa, escriure el següent a la terminal:

# Systemctl enable dhcpcd @ .service

Cal vos que la interfície de xarxa sigui la correcta (normalment eth0) Verificarem en /etc/conf.d/netcfg. Per a això descomentar o treure el # de WIRED_INTERFACE = »eth0". Més avall a l'arxiu també està l'especificació per a la xarxa sense fils. De moment comenti o posi-li el símbol #. Deseu el fitxer i surti.

També es recomana editar el fitxer pacman.conf. Per a això a la terminal o consola fer el següent:

# Nano /etc/pacman.conf

Aquí es poden afegir o modificar repositoris. El recomanat és deixar-ho tal qual i només afegir o activar aquells necessaris.
Si heu instal·lat Arch Linux x86_64, Es recomana que habiliti llevant # de l'repositori [multilib].

Si vols utilitzar AUR, Cal fer el següent: A la fi de l'arxiu escriviu:

[Archlinuxfr] SigLevel = PackageOptional Server = http://repo.archlinux.fr/$arch

Deseu-lo i surti.

CREAR ENTORN INICIAL RAM

Aquí en el personal recomano que afegiu el KEYMAP perquè aquest sigui carregat i utilitzat des del principi. Per a això es necessita editar el fitxer mkinitcpio.conf. A la terminal o consola escrivim:

# Nano /etc/mkinitcpio.conf

Cal afegir en l'última línia de HOOKS la paraula KEYMAP. Tant se val si aquesta a la fi, al mig o al del principi. Per exemple:

Guardar el canvi i sortir de l'arxiu. Fet això, llavors procedim a generar el ramdisk escrivint la següent instrucció:

# Mkinitcpio -p linux

GESTOR D'ARRENCADA

Ja havíem instal·lat el carregador d'arrencada grub i aquí procedirem a configurar-lo. El motiu de fer-ho fins a aquest punt és que sempre que ho faig com s'anota en la guia de GESPADAS tinc missatges d'error i en general em porten a haver de tornar a configurar tot el sistema.

Aprenent de la pràctica em vaig adonar que és millor generar una vegada que tinguem tot configurat i la imatge d'arrencada creat.

Efectuar els següents passos:

# Grub-install / dev / sda # cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/en.mo

o bé també aquesta (utilitzada per GESPADAS)

# Cp /boot/grub/locale/en@quot.mo /boot/grub/locale/en_US.mo

Aquest últim pas és per a la correcció d'un bug que té GRUB i no Arch. Després executar el següent:

# Grub-mkconfig -o grub.cfg

Aquest últim procés generés automàticament el fitxer de configuració de GRUB.

Un cop finalitzat l'anterior es procedirà a posar-li contraseña al usuario ROOT. Per a això a la terminal escrivim:

# passwd

Es demanarà introduir la contrasenya i la confirmació de la mateixa.

Amb això s'ha finalitzat la configuració, ara cal sortir de l'entorn chroot. Per a això només cal escriure exit.

Cal desmuntar les particions, per a això escriure a la terminal el següent:

# Umount / mnt / {boot, home,}

Ara si, reiniciem el nostre sistema amb:

# reboot

Cal no oblidar retirar el CD / DVD o USB d'instal·lació a més de si així és necessari re-acomodar l'ordre d'arrencada de les unitats (això es fa en el bios de PC).

Ens apareixerà el següent en pantalla:

Ara escrivim root en l'apuntador i la contrasenya que li vam especificar i llest, estem en el nostre sistema Arch, completament funcional i ja es podrà personalitzar. Atur abans d'això en el personal recomano fer el següent:

Primer cal instal·lar les utilitats de sudo; per això executar el següent:

#pacman -S suo

Després en la terminal escrivim:

EDITOR = nano visudo

Descomentar la línia on ve el grup %wheel. Notaran que hi ha 2, en el personal recomano descomentar el que demana la contrasenya. Això ens permetrà executar instruccions de root amb el nostre usuari.

Ara instal·lem l'aplicació YAOURT, La qual ens permet executar la instal·lació d'aplicacions des dels repos de AUR. Per a això a la terminal posar el següent:

# Pacman -S yaourt

Crear el nostre usuari amb:

# useradd

Escriviu a login name el nom d'usuari que utilitzés, en additional groups escriviu:

àudio, lp, optical, storage, vídeo, wheel, games, power, scanner

A la resta només premeu la tecla INTRO. Poseu atenció per que se li preguntaran algunes coses i una d'elles és el seu nom. Si desitja posar-ho o no és qüestió personal, però no ho deixi en blanc.

Reinicieu el sistema de nou, però utilitzi systemctl reboot i logueese amb l'usuari que s'acaba de crear.

A partir d'aquí ja pot fer els canvis i configuracions que siguin necessàries per deixar el seu equip totalment al seu gust i personaizarlo com a millor de plasca.

Espero que això sigui d'ajuda per a, com ja ho comento, instal·lar aquesta distribució que en realitat no té res de complicat, solament que si demana atenció i treball.

Com ho comento al principi, aquesta guia es basa en el treball de GESPADAS i la guia no oficial de Arch Linux.

Aquí els deixo uns pantallasos de 2 de les instal·lacions que tinc fetes:

El meu equip Netbook amb GNOME SHELL 3.4:

El meu equip d'escriptori amb XFCE 4.10:


El contingut d'l'article s'adhereix als nostres principis de ètica editorial. Per notificar un error punxa http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf.

102 comentaris, deixa el teu

Deixa el teu comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

*

*

 1. Responsable de les dades: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalitat de les dades: Controlar l'SPAM, gestió de comentaris.
 3. Legitimació: El teu consentiment
 4. Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal.
 5. Emmagatzematge de les dades: Base de dades allotjada en Occentus Networks (UE)
 6. Drets: En qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la teva informació.

 1.   Ivan Barra Martinez va dir

  Excel·lent guia, diversos m'han dit que per acabar amb la meva distro hopping he de provar Arch, un dia d'aquests m'animo d'una vegada per totes i ho provo com correspon.

  Felicitacions i segueixin així.

  Salutacions de Xile.

  1.    Daniel Rojas va dir

   Jo patia Distro Hopping fins fa dues setmanes, Arch és la cura 😀

   1.    jorgemanjarrezlerma va dir

    Igual jo, ja caminava de SUSE, PCLinuxOS, Ubuntu, Kubuntu, Sabayon, Fedora, etc. i quan vaig arribar a Arch em quedi amb ella.

    1.    dmaziado va dir

     Al meu de totes aquestes em va agradar full Sabayon, però lamentablement té problemes amb les app java i la desinstal ... .. Ara sóc feliç amb Arch ...

  2.    anibal va dir

   Em van dir el mateix, passa q no puc deixar la pc a mitges si no arribo a instal·lar i funcionar tot 🙁

  3.    Antonio va dir

   Aquí els dono una proposta d'un nou teclat per al debat:
   http://profemaravi.blogspot.com/2011/09/nuevo-teclado-pc-en-espanol-mas-rapido_21.html

   Aquesta aportació es comprendrà millor amb aquest assaig:
   http://profemaravi.blogspot.com/2012/07/evolucion-del-espanol-fin-de-qhv-nzxw.html

 2.   linuxman R4 va dir

  Cada vegada que vull instal·lar Arch veig els tutorials d'instal·lació i ho torno a considerar ... ¿No hi ha un script que instal el bàsic?

  1.    Manuel de la Font va dir

   Arch Linux és un sistema de «ármelo vostè mateix». El seu objectiu és precisament oferir solament una base senzilla perquè a partir d'aquí el construeixis com vulguis. Demanar que vingui a punt per utilitzar és com demanar que els Legos vinguin amb les figures ja muntades. No té sentit.

   Però en fi, ja que sempre hi ha opcions per a tots els gustos, pots obtenir una d'aquestes «figures ja muntades» instal·lant derivades d'Arch punt per utilitzar com Cinnarch o Manjaro. Així t'estalvies tot el procés d'instal·lació (que no sé per què els fa tanta por si és bastant fàcil) i gaudeixes de la resta dels avantatges d'Arch, tot i que estirant una de les millors a les escombraries, que és el KISS.

   1.    linuxman R4 va dir

    Entenc la filosofia de la distro, però no demano molt, alguna cosa bàsic que automatitzi les tasques, anem, si havien de ho té !!!

    1.    Darko va dir

     Doncs prova els que ja vénen llestos, com diu Manuel, els de Cinnarch o Manjaro. Però estic d'acord que, pel que es veu en el tutorial, és bastant fàcil. Què costa intentar-ho? Amb una màquina virtual ho intentes i després si t'agrada i si et queda com vols, i vols instal·lar a la màquina com a tal, doncs ho fas. Jo crec que és el millor que pots fer per provar-ho.

   2.    marc va dir

    jo recomanaria ArchBang, al meu agrada, la millor derivada d'Arch !!! I amb Openbox!

   3.    hexborg va dir

    «Demanar que vingui a punt per utilitzar és com demanar que els Legos vinguin amb les figures ja muntades.» Collonuda la frase. 🙂

    1.    KZKG ^ Gaara va dir

     jajajaja si !!

    2.    Mestre va dir

     Et donaria like però no tenim aquest botó ... XD

  2.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Com ja et van comentar, des de la ISO de Juliol es va desaparèixer a l'AIF que era un script d'instal·lació. Arch ara et demana fer-ho de forma més directa i crec que és una bona forma d'entrar-li a el toro per les banyes. ArchBang, Mangajo, Cinnarch i Bridge que ofereixen un script que ho «fa més senzill».

   En uns dies més començaré a treballar en el AIF i que existeixi aquesta alternativa per als que els dóna una mica de miedillo la terminal. Quant ho tingui disponible el publicaré i estarà disponible per al qual voleu utilitzar-lo.

  3.    Toni va dir

   Hola, doncs si que hi ha un script fantàstic per instal·lar Arch, fes el siguiete:

   primer comprova que tinguis internet quan arrencades amb el cd o usb de fitxer, el següent que has de fer és instal·lar git:

   #pacman -si git
   #git clone git: //github.com/hemulthdu/aui
   #cd aui
   #. / Aui -ais

   amb això instal·laràs la base de el sistema, quan l'script acabi aquesta primera fase et indiqués reiniciar l'equip, un cop reiniciat has de fer el següent;

   #cd aui
   #. / Aui

   amb això instal·laràs programes necessaris i escritoriio que triïs.

   una salutació

 3.   elendilnarsil va dir

  Jo vaig tenir problemes tractant d'instal·lar Arch costat de Windows, de manera que l'única vegada que ho vaig intentar, vaig eliminar a el segon. segueixo esperant a algú que m'expliqui com fer la instal·lació en un ambient multisistema. la meva pega va ser assignar el boot a una partició, ja que totes les opcions que triava, les rebutjava.

  1.    sieg84 va dir

   només crea les particions abans de ... et brincas la part de la partició i només fes el dels punts de muntatge. la resta ho segueixes igual.

  2.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal.

   Vaig a fer una addició a aquest post en el cas de sistemes operatius múltiples i així puguin provar no només Arch, sinó la distro que mes els agradi o s'acomodi a les seves necessitats.

   Quant la tingui llista el public i espero et sigui d'ajuda

 4.   elendilnarsil va dir

  I ho oblidava, gran tutorial. si bé estic tranquil de moment amb Suse, estic esperant les vacances per intentar de nou la instal·lació d'aquesta distro tan reeixida.

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal.

   SUSE és una de les primeres distros que realment m'enamoro (la primera va ser Slackware) i la tube fins que va sortir la primera distro d'Ubuntu (Octubre de 2004). L'he instal·lat diverses vegades i la veritat en general la recomano ja que és molt sòlida. Però quan vaig instal·lar Arch em vaig quedar encantat. Saps padesco de el mal de la versionitis i encara SUSE té Thumbleweed i Packman (repositori) no es compara amb Arch. De totes maneres qualsevol dubte que tinguis no dubtis a preguntar-ho que amb gust t'ajudem.

 5.   Darko va dir

  Crec que mai havia vist un tutorial tan complet per Arch. Ho vaig a provar de nou. Gràcies!

 6.   croto va dir

  Primer, excel·lent la guia. He realitzat 2 instal·lacions d'Arch en Virtualbox, les 2 sense cap tipus de problema. La primera tot just vaig començar en el món de Linux fa alguns mesos simplement per desterrar el mite i l'última farà 1 mes seguint la tremenda guia de Gespadas. He de reconèixer que és molt senzilla (seguint les guies òbviament) però en l'última on aquesta implementant el systemd em nosa per 2 coses:
  1) Tolos els mesos en surt una iso amb modificacions en la implementació de l'systemd, de manera que cal estar actualitzant constantemente.Arch és una distro a l'avantguarda i suposo que això es paga. Però personalment, si algú es vol iniciar, en aquest gust de gnu / linux, aquest no és l'any.
  2) La instal·lació va empitjorar, no em queixo de fer les particions amb cfdisk ni haver de muntar-les en el procés d'instal·lació. M'agrada la consola i aprendre ordres, però haver de definir el meu idioma en una arxiu de text ... NO. Desenvolupadors d'Arch facin un script, XNUMX tasksel ...

  No vull generar cap incomoditat als usuaris d'Arch, he d'aclarir que té la millor wiki de l'món linux i personalment tenen el millor artwok que un sistema operatiu pugui tenir.

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal.

   Saps, es em fa estrany que tinguis problemes per que jo he realitzat aquest procés moltes vegades i en diferents equips, tant nous com vells i el procés es realitza sense cap problema. Per exemple, tinc un PC d'escriptori Compaq Deskpro A amb processador Pentium 3, 512MB de RAM, Unitat interna DVD RW (que li vaig posar) i un disc dur de 200 GB IDE (que també s'ho vaig posar). Té Arch amb l'últim Kernel (el 3.6.x) i entorn gràfic LXDE (el qual no vaig posar com pantallaso). Un cop si es van presentar problemes però va ser que a l'passar la ISO a l'CD / DVD es procés malament i em generava errors com no tens idea.

   De totes maneres, tracta de verificar que la descàrrega de la ISO aquest correcta (verificar el checksum) i quan ho cremis verifica que la velocitat de gravat sigui la més baixa possible. Si tot i així tens problemes, llavors comenta'ns-ho i et donem suport amb gust.

  2.    dmaziado va dir

   Veig molt més en la guia del que jo faci servir per instal lar la meva fitxers (la nova iso ja porta systemd per defecte) és una cosa difícil per instal·lar, jo vaig durar 3 mesos però ho aconsegueixi i camino genial amb la meva distro ... .. Vaig provar cinnarch, manjaro i chakra i em va semblar molt inestable, li tenia por a la consola però em va agradar aprendre el procés d'ordres i indicar-li a el sistema els passos a prendre ... ..

   En fi, crec que arch només et fa matar el cap ia la final el grau de satisfacci {on es unic a l'veure el fruit del vostre esforç = D visqui Arch !!!!!

 7.   Josh va dir

  Molt bon tutorial i bastant simple ara que porta systemd. gràcies

 8.   jorgemanjarrezlerma va dir

  Que tal.

  Primer de nades gràcies pels comentaris, però hi ha un parell de «detallets» que quan ho estava editant i visualitzant com quedaria resulta que en 2 seccions hi ha alguna cosa que aclarir:

  1.-en locale.gen ha de quedar així:
  # Nano /etc/locale.gen
  en_US.UTF-8 UTF-8
  ca_ES.UTF-8 UTF-8

  2.-En locale.conf hauria d'estar així:
  # Echo LANG = ca_ES.UTF-8> /etc/locale.conf
  # Export LANG = ca_ES.UTF-8

  3.-En vconsole.conf ha de ser així.
  KEYMAP = »la-latin1"
  FONT = »LAT2-Terminus16"
  FONT_MAP =

  4.-En mòduls de el nucli
  # Nano /etc/modules-load.d/virtio-net.conf
  virtio-net

  5.-A l'afegir una repo a pacman.conf (AUR) ha de ser així:
  [Archlinuxfr]
  SigLevel = PackageOptional
  server = http://repo.archlinux.fr/$arch

  6.-A l'establir el hostname ha de ser:
  # Nano / etc / hosts
  127.0.0.1 localhost myhostname
  :: 1 localhost myhostname

  7.-En carregador d'arrencada, seria:
  # Grub-install / dev / sda
  # Cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo/boot/grub/locale/en.mo

  La veritat el revisi a consciència abans de pujar-lo per a revisió i no entenc per que no es van respectar els talls durs (intros o RETURN). En fi una disuclpa per si això pogués haver-los generat algun inconvenient.

  1.    ILAV va dir

   Déjame intentar editar el post per veure si es pot corregir 🙂

   1.    jorgemanjarrezlerma va dir

    Que tal ILAV.

    No hi ha problema i gràcies per endavant. No és una cosa de vida o mort però si pot ser causant de problemes per a algú que la segueixi en un procés d'instal·lació. De totes maneres és recomanable llegir la guia d'Arch (en particular la no oficial) per que és la font més completa ja que mostra totes les possibles opcions i solucions a problemes que es puguin presentar.

 9.   jorgemanjarrezlerma va dir

  Que tal.

  De fet hi ha 3 distros derivatives d'Arch que fan la vida més simple mitjançant scripts per a la seva instal·lació. Com ja ho van esmentar Cinnarch i Manjaro són els més coneguts; jo afegiria també a Bridge Linux (link a distrowatch.com on es parla de la distro: http://distrowatch.com/table.php?distribution=bridge)

  La veritat totes són molt bones, però ull encara que són compatibles amb la distro mare (Arch), algunes d'elles tenen els seus propis repos.

  Jo en el personal he provat Manjaro i és una gran distro, però sento que encara li falta una mica per acabar de donar-li quadratura a el cercle (jeje). La veritat és molt bon treball i estic pensant en prendre l'script d'instal·lació i adaptar-lo a Arch. Aquest és un treball que hare aviat i quan el tingui llest se'ls comparteixo.

  1.    croto va dir

   Suposo es podria fer tot just estem a la consola XNUMX:
   wget http://web-donde-bajo-script/instalar_arch.sh && sh instalar_arch.sh ???

   1.    jorgemanjarrezlerma va dir

    Que tal Croto.

    Bona idea. Com ho he comentat a altres estic començant a treballar amb AIF per intentar actualitzar-lo. També es que Rafael Rojas té planejat alguna cosa similar. Quant ho tingui llest (en el meu cas) el publicaré i deixés la direcció per a descàrrega. Després amb alguna aplicació (ISO màster per exemple) afegir-lo a la ISO i després cremar-la. Ja veurem en el seu moment.

 10.   Jlcmux va dir

  Sempre necessari +1

 11.   Jose Daniel va dir

  Hola, molt bona guia amic jo tinc instal·lada la base i quisera saber si podries dir-me com instal·lar aquest entorn que tens ja sé que és gnome-shell però el que es veu encara banda és Conky?
  tindràs algun link de com configurar-?

  Bé de tota manera gràcies i molt molt bona guia 🙂

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal Jose Daniel.

   Dejame i el empaqueto i t'ho mano per correu ja que no és molt pesat. La veritat no recordo d'on ho baixi i vaig buscant en l'historial de el navegador per veure si ho localitzo. Et deixo el correu perquè em contactis i enviar-te'l. és: jorgemanjarrezlerma@gmail.com

 12.   Miguel A. va dir

  Us deixo una altra guia actualitzada de Archlinux: http://archninfa.blogspot.com.es/2012/08/instalacion-de-archlinux-con-kde.html

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal.

   Si la vaig veure i em va agradar. La meva intenció respecte a l'tutorial és només la instalacion d'instal·lació de la base i res més. La personalització i configuració d'altres cosetes amb GESADAS, Rafael Rojas i aquí mateix en <° Des Linux es poden consultar i en elles (la majoria) s'inclouen la consideració de systemd

   El que passa és que aquest punt (instal·lació de la base del sistema) és el que més es creu complicat i per això vaig decidir portar-lo i adequar-alguns petits detalls i anotar-també observacions personals.

   1.    Miguel A. va dir

    Et va quedar molt bé!

 13.   Jamin-samuel va dir

  EXCEL·LENT

  Quiciera saber com es diu el tema GTK + que tens amb el Gnome Shell si no és molt demanar. gràcies

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal Jamin-samuel.

   En el cas del GNOME SHELL el tinc configurat així:
   Cursor theme: XCursor-Mac
   Icon theme: Faienence-Azur
   GTK Theme: Adwaita Cupertino L
   Windows Theme: Adwaita Cupertino L

   El wallpaper és un que baixi de sant google d'HP i li agrege els logos de fitxers i gnome.

   El Conky, després et dic d'on ho baixi per que de moment no me'n recordo.

 14.   COMECON va dir

  ¡Fantàstica guia!
  He estat -i estic virtualizándolo un temps en VirtualBox, quan arregli un parell de cosetes (la roda de el botó no em funciona en XFCE) potser em s'atreveixi a instal·lar al HDD, però ja es veurà. De moment estic content amb Kubuntu o Mint 🙂

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Què tal eatcon.

   Tens dues molt bones distros per al meu gust. Ja fa temps que no les ús però la veritat en el seu moment no vaig queixa d'elles. Si vols has particioneu i tingues arrencada dual o triple i així tens les distros del teu gust totes juntes. No sóc un creient de l'adoctrinament però si proves fitxer, creeme la extrañaras quan la deixis. Salutacions i que estiguis bé

   1.    COMECON va dir

    En algun lloc ja vaig explicar la meva experiència amb Arch. Des de la versió d'agost a la que van canviar l'instal·lador, em va semblar més fàcil d'instal·lar. Sí, en teoria amb aquestes «finestres» hauria de ser més fàcil, però amb pacstrap és molt millor.
    L'he instal·lat en una màquina virtual i m'encanta, l'he aconseguit instal·lar X.ORG, XFCE i un gestor de sessió que no me'n recordo com es diu, i va de por. Només em va costar una mica configurar internet amb VirtualBox. L'únic problema que tinc a dia d'avui és que amb XFCE (o potser amb tots els entorns, només he provat XFCE) no em funciona la roda de el botó. A la Wiki vaig veure una guia que crec que soluciona això editant xorg.conf, però ho vaig intentar així molt ràpid (no tenia temps) i vaig acabar cargandome X així que ho vaig deixar com estava ... Però bé, potser si tinc una mica de temps seguiré provant-ho, em sembla una gran distro sobretot pel KISS més que per la rolling release. A més, amb pacman és facilíssim instal·lar paquets i actualitzar-los, i crec que AUR encara és millor, vaig pesar que no ho he provat.
    Així que, si algun dia m'animo a instal·lar-la en el HDD, que espero que arribi aquest dia, segur que no em moc d'Arch!
    ~ COMECON

 15.   anibal va dir

  bonissim Estatut!

  si podis fer una guia de com instal·lar COSTAT (i després de ja tenir instal·lades) a altres distros o SO seriosa genial!

  jo tinc Fedora a la partició primària i voldria mantenir-la fins que Arch aquest 100% funcional i configurat.

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal Anibal.

   De fet comenti que faria una tut per instal·lar juntament amb altres sistemes operatius. Quant la tingui la posteo.

   Ara bé, tens fedora instal·lat, si vols donar-li un tast, instal·la virtualbox i virtualizalo i hi tindràs un camp de proves per aprendre i acostumar-te a les característiques d'Arch.

   1.    Koste va dir

    M'apunto a la petició d'Anibal, suposo que instal·lar amb Window $ no serà molt problema, ja que només hi ha un grub. Però he intentat fer-ho diverses vegades, sent Arch la distro secundària, intentant que havien de que és la primària, i en una altra màquina amb ubuntu de primària detectessin a Arch, i no ho he aconseguit. El meu problema principal és que entenc que Arch només necessita, partició boot, /, home, i [swap], la partició boot està marcada com booteable, el meu gran dubte, cal instal·lar grub ?. Un cop instal·lat tot segons els manuals d'gespadas i aquest, (molt bo per cert), intento detectar l'arrencada amb la instal·lació primària de Debian, o Ubuntu, i no hi ha manera.
    Gràcies pel temps i dedicació, una salutació.

 16.   brutosaurio va dir

  Waw genial, la veritat és que va tenir Arch fa una temporada i em van entrar ganes de reinstal·lar, però em feia por pel canvi que van fer amb la instal·lació. M'agradaria animar-me una altra vegada a instal·lar-la i gràcies a aquest tutorial potser ho faci!

 17.   moscosov va dir

  Molt bona guia.
  Als que no compten amb internet cablejat els recomano afegir el paquet Wireless Tools durant la instal·lació de la base del sistema doncs aquest paquet no ve a Base i Base-devel (durant la instal·lació poden aixecar el wifi però després quan reinicien no camina).

  pacstrap / mnt wireless_tools

  Salutacions a tots i totes

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal moscosov

   El fet de no incloure la configuració sense fils és que és un procés bastant «escabrós». En general els drivers de la cablejada són una mica més estandarditzats respecte a les inhalàmbriques. Algunes es podran aixecar en el procés d'instal·lació i d'altres no i això pot ser una mica problemàtic per a un usuari que no és molt experimentat a la terminal i no té una altra forma de fer-ho (que no tingui una interfície gràfica instal·lada). Per exemple en el meu cas particular, la netbook té una Broadcom 4312 i el controlador està en AUR a l'igual que el microprogramari. Ja ho he intentat amb altres PC que porten Atheros i Intel i depenent de el model funciona o no.

   Així que per experiència, instal el més necessari (a part de la base del sistema) i instal tot i a la fi configura la WIFI.

   També seria una bona idea checar si la wireless card és compatible de forma nativa amb el nucli o si bé cal fer una mica de chamba.

 18.   moscosov va dir

  Sembla que va caure el servidor dels Aur, o almenys jo no puc baixar res ni entrar a la pàgina. A algú mes li ha passat ??

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Així és, sembla ser que hi ha uns petits problemes amb el servei en AUR. Esperem que aquest restaurat a la brevetat.

 19.   truko22 va dir

  Genial, aquest cap provés per instal·lar fitxers + razor en la meva vella portàtil ja que amb chakra no puc per que ara és només per cpu 64bits. Una pregunta ia la iso instal systemd?

  1.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal truko22

   De fet la darrera ISO d'octubre ja porta systemd per default en la instal·lació de manera que el procés ha de ser senzill i sense bronques.

   De fet avui faré una instal·lació en un PC d'escriptori velleta (pentium 3) i li pondre razor-qt ja que tinc ganes de provar aquest entorn d'escriptori (equivalent a LXDE) i fare un post sobre aquest.

   Salutacions i que estiguis bé

   1.    truko22 va dir

    ok qualsevol dubte et pregunto 😀

 20.   Stif va dir

  Genial, algun dia vaig a instal·lar aquesta bonica distro.

 21.   Ivan Barra Martinez va dir

  Bé, després de llegir tots els comentaris, vaig a virtualitzar i provar Arch. Quan tingui tots els meus programes corrent com correspon vaig a migrar.

  La gran trava que he tingut per migrar definitivament a Linux a estat office. Sóc usuari empedreït d'One Note i lamentablement no he pogut trobar un bon reemplaçament per al. Encara que generalment ús linux per treballar i windows per jugar (que és per l'únic que realment serveix).

  Salutacions.

 22.   moscosov va dir

  Mentre es restableix AUR podem baixar un mirror per instal·lar els programes que necessitem, l'únic «però» és que les dependències s'instal·len a «mà», si hi ha un mètode per fer-ho automàtic el desconec però concordemos que aquest és un avanç en moment de necessitat, el tips en qüestió és el següent (cal tenir instal·lat git, suo pacman git) ens baixem el mirror:

  clon git http://pkgbuild.com/git/aur-mirror.git

  després anem a la carpeta que hem descarregat amb "cd aur-mirror" (sense cometes, he oblidat el codi a ressaltar) i després busquem la carpeta del programa que instal·larem, per exemple bumblebeed-systemd, escriviu "cd bumblebee-systemd" a l'interior és el PKGBUILD del programa, tot el que hem de fer és escriure "makepkg -si" i premeu Enter, si les dependències es troben als reposons d'Arch, les deixa automàticament, ara si la a l’Aur hem d’instal·lar primer la dependència (manualment). Ha confiat que els serveixi com m'ha servit a mi i ens tregui de la dificultat mentre el server aquest caigut.

  Salutacions.

 23.   medina07 va dir

  Per habilitar el servei de xarxa no seria millor de la següent manera:

  [B] # systemctl enable dhcpcd@eth0.service[/ B]

  en lloc de:

  [B] # systemctl enable dhcpcd @ .service [/ b]

  Pregunto ...

  1.    medina07 va dir

   Disculpin per les etiquetes mal col·locades, en un altre bloc em funcionen així per posar les lletres en negreta.

   1.    KZKG ^ Gaara va dir

    No et preocupis, és que això no és bbcode pel que les etiquetes han no estar amb claudàtors sinó amb símbols de major i menor que 😉

  2.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Mira l'he utilitzat de les 2 formes i no he tingut problemes, però si és millor especificar la interfície. Se suposa que la primera és per si només comptem amb 1 interaz de xarxa i cablejada.

   1.    medina07 va dir

    Exacte, igual ho he provat de les dues formes amb resultats similars, però com assenyales és millor especificar la interfície, principalment per a usuaris no molt xops de com habilitar serveis en systemd.

    @ KZKG ^ Gaara, gràcies per l'aclariment ... sempre he estat acostumat a l'bbcode ... jejejeje

    Salutacions.

 24.   Jose Daniel va dir

  jorgemanjarrezlerma:
  Ja li he deixat un missatge, gràcies a debò espero m'ajudi

 25.   dasht0 va dir

  Llàstima que no tingui internet!
  perquè Arch ho necessita i molt (o un repo que tampoc tinc []
  De tota manera per a principiants com jo, segueixo pensant que és un procés d'instal·lació alguna cosa tediós i complicat
  Però sense dubtes algun dia la provaré
  Dasht

 26.   DanielC va dir

  Em va agradar molt quan el probe fa uns mesos en vb, però no m'agrada tenir virtualitzats els SO, sinó instal·lats en l'HD «com Déu mana» xD. No obstant això fa uns dies em vaig animar a instal·lar-la però mai vaig poder fer arrencar tot automàticament (connexió wifi, X i gnome) i ara em vaig adonant que havia de activar-se en la instal·lació.

  No sé que tant hagi canviat, però em vaig guiar de la wiki d'Arch i no vènia especificat, el vaig venir a saber aqui i amb la guia de gespadas.

  Ara vaig a haver de intentar-ho de nou en el cap de setmana, gràcies per la guia !!

 27.   Damian Rivera va dir

  Hola

  No se si en els comentaris ja es comento això (és que hi ha molts) però en el meu cas la connexió wlan0 no s'activa automàticament amb la comanda que s'esmenta ja que és per a eth0

  i també seria bo instal·lar des de l'entorn engabiat chroot.

  net-tools i network-manager

  Que és on ve ifconfig, (molt útil per connectar-nos a internet) i network-manager per cridar automàticament la wlan0

  suo systemctl enable NetworkManager.service

  O en comptes s'haurà de fer sempre

  ip link setembre wlan0 up

  Per cridar l'interfície wlan

  Salutacions 😀

 28.   MSX va dir

  Wow, Xfce 4.10 està començant a semblar-se a GNOME 2, un gran avenç sense dubtes.

 29.   Harry va dir

  Hola, podries ajudar-me amb les rede wifi ?, el que passa és que no sé com i amb que connectar a una xarxa wifi, tinc wicd instal·lat, però aquest no busca no detecta xarxes wifi, agradesco molta la seva ajuda, seva com els que participin al bloc, faig servir kde.

 30.   Marko va dir

  hola, necessito una ajuda amb systemd, fa poc instal fitxers ia l'hora d'arrencar o es queda congelat, o em llança un error de systemctl-udev. entro des del live CD i va modificar el / etc / fstab, comento totes les particions ntfs i que creuen, arrenca i tot bé, llavors instal ntfs-3g i ntfsprogs, i descomento les particions ntfs, i em torna a sortir l'error .... . algú sap que fer ????

  1.    Marko va dir

   altra dada és que les particions ntfs estan bé, les puc muntar manualment, però no amb fstab, a més, podria muntar-les mitjançant un script a l'inici, però això no seria arreglar el problema. tinc arch i windows xp dual boot

 31.   Kchaz va dir

  Hola, molt bona la guia, molt llegible XD ...
  Bé, tinc un dubte ... És obligatori fer la swap ?, no puc tenir més particions i ja tinc esteses ... A més no em cal RAM ...

  Salutacions

  1.    KZKG ^ Gaara va dir

   Obligatori no és, però mai està de més ... només és uns pocs MB 😉

 32.   Marcial de la Vall va dir

  Hi havia una distribució anomenada CTKArch aquesta era la mes ajustada amb ArchLinux de totes, incloent Archbang, cinnarch, majaro etc .. mmuy fàcil d'instal·lar per a un novell era mantinguda per un tal Calimero i feia servir OPENBOX ..

 33.   Starkey va dir

  Hola, fa poc vaig saber que Arch no té el seu instal·lador clàssic. Provaré el manual en la meva màquina virtual. Salutacions.

 34.   COMECON va dir

  Moltíssimes gràcies! Em sembla més senzill que l'instal·lador de «pantalletes», em sembla més ràpid fer-ho per terminal d'anar navegant per les finestretes.
  Ho he instal·lat en VirtualBox (bé, ja fa temps) amb LXDE i és impressionant. L'únic problema és que no em reconeix la roda de el ratolí, encara que això em passa amb tot el que virtualizo en VirtualBox ... Potser quan em cansi de Fedora em imprimiré la guia i li donaré una oportunitat en el HDD 😉

  1.    COMECON va dir

   Alegramente he descobert que calia desactivar una opció de VBox, ara funciona a la perfecció. 'LXDE m'agrada i tot!

  2.    MSX va dir

   Nahh, AIF era molt més pràctic, en uns pocs passos tenies el sistema llest.
   La nova metodologia no és per res complicada però sí més enutjosa, sembla que instal·lés un Gentoo ... embolante!

 35.   DESCÀRREGUES va dir

  Fa un parell de mesos vaig instal·lar ArchLinux, però en el pas de pacstrap Base i Base-devel, em tirava error fora amb 32 o 64 bits, aquí aquesta la solució, ja intentaré passar només alguns mesos, abans d'enfrontar de nou a ArchLinux, a fer les particions no em va fer complicat però si imposa el instal·lar-lo.

  https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=151147
  Salutacions

  1.    MSX va dir

   Vas provar Manjaro? No és Arch, rigorosament parlant, però se li acosta bastant. El més important és que la instal·lació no és tan enutjosa com ho és la d'Arch avui i una vegada que el sistema està instal·lat, si ho maneges línia d'ordres és pràcticament idèntic.

   D'altra banda si fas servir Slack no et perdés de res (a no ser que vulguis una distro RR), Slackware rulez \ o /

 36.   DESCÀRREGUES va dir

  Crec que és més una qüestió d'amor propi, i tenir l'últim, ajajajja, slackware també et pot posar de genolls, però quan li encuetras aquest sabor, jjaja, faré el que em comentes, de manjaro, no serà arch, però m'agradaria toquejar manjaro. Salutacions

  1.    MSX va dir

   Si la raó és amor propi, endavant llavors! ^ _ ^ Però tranquil que no et perdés de res, llegeix la guia d'instal·lació d'Arch i vas a veure que són uns quants comandaments en Bash i després setear els arxius de configuració - de fet estaria bo que la llegeixis per conèixer el sistema.

   Man, si trobaràs el teu camí en Slack llavors Arch per a vós és un pícnic de el 17 de novembre 🙂 Arch és una distro per vagues: camina tot massa bé i és molt fàcil d'administrar.

   1.    DESCÀRREGUES va dir

    Slackware, és difícil d'administrar, llàstima que no hi ha gaire documentació i el que passa és que te l'has de buscar, crec que com tot en linux, en el meu anterior intent per instal·lar fitxer, ja que em vaig armar amb tot però hi havia jo creo un error o alguna cosa així, ja hi haurà moment de fer el salt. Salutacions

 37.   jorgemanjarrezlerma va dir

  Que tal comunitat.

  Una disculpa si no he contestat a les seves dubteu o preguntes. La idea d'aquest és una guia d'instal·lació el més generalitzada possible. He realitzat aquest procés tant amb portàtils com amb equips d'escriptori i no he tingut cap problema. Per exemple, la sense fils del meu portàtil és Broadcom i no té els firmwares per omoción i per evitar-me problemes en el procés d'instal·lació la va realitzar un cop instal·lat el sistema base (sense entorn gràfic). Actualitzo i després instal els controladors per a la sense fils.

  És clar que abans em document, imprimeixo o faig servir una altra PC revisant la Wiki d'Arch que és increïblement completa. Jo en el personal, a més de les guies que puguin trobar-se per aquí, els recomano moltíssim llegir la guia no oficial d'instal·lació de fitxer ja que aquí es troben els enllaços o links cap a les configuracions i consideracions respecte a les xarxes sense fils.

  Qualsevol dubte estic a la ordre per al que els pugui ajudar. Crec que en alguna de les respostes que vaig proporcionar en el seu moment els vaig posar una adreça de correu electrònic on em poden contactar.

 38.   Juan Manuel va dir
 39.   Danilo va dir

  He llegit molts comentaris sobre Archlinux i Manjaro, però de Chakra crec que es parla poc, jo he optat
  per intalarlo en el meu segon disc sata, al primer he win, la idea és fer un dual boot però a l'acabar la
  instalacion i reiniciar m'apareix such device>, algú em podria guiar que és el que puc fer? simplement
  he de fer sudo grub -install / dev / sda, o alguna cosa més? per endavant gràcies.

 40.   pedro va dir

  tinc problemes instal sistema base de ArchLinux
  no agafa eth0 ni dhcpcd eth0

  1.    pedro va dir

   0 un ajut porfa feia servir amb un altre instal·lador canviar tots instal la base del sistema em dóna error quan faig dhcpcd ethXNUMX i diu interfície not found invalid
   ajuda porfa

  2.    jorgemanjarrezlerma va dir

   Que tal Pere.

   Una disculpa per no contestar abans. Mireu, el procés està gairebé completament intacte, però fent una prova d’instal·lació des de zero amb la norma ISO 201302 m’he adonat que la interfície per cable es presenta amb un nom o “etiqueta” diferent. Ignoro completament la causa d’aquesta situació, ja que, tal com l’he esmentat, acabo de notar, de manera que fer dhcpcd @ eth0 no us funcionarà.

   Estic donant-li una verificada a el per que d'això i com etiquetar amb la nomenclatura tradicional. Quant ho tingui ho postejo. En via de mentre et recomano la WIKI d'Arch o la guia no oficial o bé la pàgina de GESPADAS (gespadas.com) que poden brindar més informació a l'respecte.

   Que estiguis bé i estem en contacte.

 41.   juan va dir

  tinc poblema amb adduser comand not found ajuda i trobo a tots

  1.    MSX va dir

   adduser va ser declarat com «obsolet» pel dev team de Arch i tret de la distribució. Usá useradd.

 42.   dmaziado va dir

  Opssss amb cada iso canvia la instal·lació ... ..

  1.    MSX va dir

   Així és la informàtica, evolucionant contínuament, en les RR es nota més però és així a tot el F / loss.

 43.   st0rmt4il va dir

  De Luxe: D!

  Gràcies!

 44.   Guillermo va dir

  Excel·lent, jo vaig provant Arch a travès de Manjaro.

  Mas que senzilla la distrucion de instal·lar-se.

  1.    MSX va dir

   Ah, llavors estant provant Manjaro, no Arch.

   1.    MSX va dir

    * aquestes

 45.   Seba va dir

  Fa poc he tornat a el món GNU / Linux i he llegit molt d'Arch, de manera que gràcies a això m'aventuraré una mica. Moltes gràcies.

 46.   Toño G va dir

  EM POSARÉ A L'OBRA DE INSTAL·LAR-EN VIRTUALBOX JUST ARA !!!!!
  Encara que sóc debianita-Ubuntero de cuirassa 🙂

  1.    MSX va dir

   Fins que descobreixis l'abismal diferència entre un sistema ben pensat, projectat i executat i Debian.

 47.   Gabriel va dir

  T'agraeixo molt Jordi per la teva manual ja que havia provat diverses vegades instal·lar amb alguns manuals fins i tot amb el d gespadas però no vaig poder i amb la teva ajuda ja carregui amb èxit i una mica trastejant en una maquina virtual i «hores» de sacrifici i lectura aconsegueixi instal·lar el fitxer amb LM de OPENBOX i escriptori lxde amb l'ajuda d'gespadas ... se'ls agraeix a persones com vostès que ens assessoren amb aquests valuosos manuals ... gràcies totals

  Per cert tenen q instal·lar primer un entorn X abans d'instal·lar l'entorn escriptori, lògicament amb el respectiu controlador de vídeo ... novament moltes gràcies ...

 48.   Alejandro va dir

  Jo usi Arch fa molt, però fa 2 anys em canviï de pc, i venia amb UEFI, vull fer dual boot amb windows 8.1, de manera que aquesta guia és inservible per a mi, això si deixés un consell, si afegeixes links a com instal·lar les xi els entorns quedaria molt millor, a dalt Arch.

 49.   Azureus va dir

  Hola redactor, he instal·lat Archlinux costat de windows 7, tot un èxit però hi ha un petit detall que encara em falta (i en el personal m'incomoda). Quan visito pàgines en altres idiomes els caràcters estranys em apareixen com quadrats, segons vaig estar llegint tanca es soluciona amb un simple
  # Setfont LAT2-Terminus16
  ho faig i reinici però segueix igual, vaig estar llegint el manual i provant amb diverses opcions mes de l'setfont però no aconsegueixo que els caràcters estranys es «dibuixin» com realment haurien.
  ¿Podries em vulguin fer? T'ho agraeixo per endavant.