Isaac

La meva passió per l'arquitectura d'ordinadors m'ha portat a investigar a la capa immediatament superior i inseparable: el sistema operatiu. Amb especial passió pels de tipus Unix i Linux. Per això he passat diversos anys implicat en conèixer GNU/Linux, adquirint experiència treballant com a helpdesk i donant assessorament sobre tecnologies lliures per a empreses, col·laborant en diversos projectes de programari lliure de la comunitat, a més d'escriure milers d'articles per a diversos mitjans digitals especialitzats en codi obert. Al llarg d'aquest viatge, la meva filosofia ha estat indestructible: l'aprenentatge és un procés continu. Amb cada línia de codi, cada solució de problemes i cada paraula escrita, busco no només impartir coneixement, sinó també expandir el meu. Perquè en el vast i sempre canviant paisatge de la tecnologia, un mai no deixa de ser estudiant.