Διευθυντής Πληροφορικής: Η τέχνη της διαχείρισης μιας Τεχνολογίας και Συστημάτων

Διευθυντής Πληροφορικής: Η τέχνη της διαχείρισης μιας Τεχνολογίας και Συστημάτων

Διευθυντής Πληροφορικής: Η τέχνη της διαχείρισης μιας Τεχνολογίας και Συστημάτων

Δεδομένου ότι, λίγο πριν από 2 χρόνια γράψαμε για το Επαγγελματίες πληροφορικής, γνωστό με το όνομα του SysAdmins y DevOps, σήμερα θα αφιερώσουμε αυτήν την έκδοση στον επαγγελματία πληροφορικής που υποτίθεται ότι θα είναι το επόμενο λογικό βήμα στην περιοχή Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, δηλαδή, σε "Διευθυντής πληροφορικής".

Λάβετε υπόψη ότι πολλές φορές, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος ενός οργανισμού και της εν λόγω χώρας, α "Διευθυντής πληροφορικής", μπορεί να ονομάζεται με άλλα ονόματα. Μερικές φορές είναι συνήθως: Διευθυντής, αφεντικό o Διευθυντής Πληροφορικής στα Ισπανικά, ή Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας (CTO) στα αγγλικά

Sysadmin: Η τέχνη του να είσαι διαχειριστής συστήματος και διακομιστή

Sysadmin: Η τέχνη του να είσαι διαχειριστής συστήματος και διακομιστή

Και σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδέονται συχνά με τους υπευθύνους του Γραφεία Πληροφοριακών Συστημάτων στα Ισπανικά, ή Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφοριών (CIO) Στα Αγγλικά. Ωστόσο, αυτές είναι και πρέπει να είναι 2 διαφορετικές χρεώσεις, οι οποίες πολλές φορές φέρουν συνήθως μόνο μία "Διευθυντής πληροφορικής" εντός ενός οργανισμού.

SysAdmins & DevOps: Ένα βήμα πριν από τον Διευθυντή Πληροφορικής

Πολλοί από τους επαγγελματίες πληροφορικής ξεκινούν συνήθως σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, είτε ως Αναλυτές υπολογιστών (Τεχνικοί υποστήριξης χρηστών υπολογιστών) ή Αναλυτές συστημάτων (Προγραμματιστές / Προγραμματιστές).

Τότε, τείνουν να μεγαλώνουν και να εξελίσσονται σε θέσεις, όπως, Αναλυτές δικτύων και επικοινωνιών για λάτρεις του υλικού, ή Ειδικοί ανάπτυξης συστημάτων για τους λάτρεις του λογισμικού. Από αυτές τις θέσεις, οι επαγγελματίες πληροφορικής και από τα δύο καταστήματα τείνουν να είναι Διαχειριστές συστήματος (SysAdmins) y Προγραμματιστές λειτουργιών (DevOps).

Τέλος, πολλοί τείνουν να συνεχίζουν να αναπτύσσονται εντός των οργανισμών ή των εταιρειών τους, μεταβαίνοντας σε θέσεις Επόπτες ή διευθυντές Ομάδων Πληροφορικής (τεχνικοί / προγραμματιστές / διαχειριστές) έως ότου φτάσουν στη θέση του "Διευθυντής πληροφορικής", που βασικά τείνει να είναι μια θέση για κάποιον με πολύ πρακτική (πραγματική) εμπειρία στην τεχνολογία και τη διαχείριση, τόσο στον τομέα των ανθρώπινων όσο και των οικονομικών πόρων.

Sysadmin: Η τέχνη του να είσαι διαχειριστής συστήματος και διακομιστή
σχετικό άρθρο:
Sysadmin: Η τέχνη του να είσαι διαχειριστής συστήματος και διακομιστή
DevOps έναντι SysAdmin: Rivals ή Collaborators;
σχετικό άρθρο:
DevOps έναντι SysAdmin: Rivals ή Collaborators;

Πληροφορική και Πληροφορική: Το Πάθος ενός JedIT!
σχετικό άρθρο:
Πληροφορική και Πληροφορική: Το Πάθος ενός JedIT!
Διευθυντής Πληροφορικής: Ηγέτης Μονάδας Τεχνολογίας και Συστημάτων

Διευθυντής Πληροφορικής: Ηγέτης Μονάδας Τεχνολογίας και Συστημάτων

Διευθυντής Πληροφορικής: Ηγέτης Μονάδας Τεχνολογίας και Συστημάτων

Τι είναι και τι πρέπει να είναι Διευθυντής Πληροφορικής;

Όπως είπαμε στην αρχή, βασικά a "Διευθυντής πληροφορικής" είναι ένα Διευθυντής, αφεντικό o Διευθυντής Πληροφορικής (Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας - CTO), οπότε θα αναφερθούμε στον ακόλουθο ορισμό της εν λόγω θέσης:

"Είναι επαγγελματίας υπεύθυνος για το σχεδιασμό και / ή την ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων που διευκολύνουν τη διαχείριση και τις διαδικασίες στον οργανισμό." Για ενίσχυση των πληροφοριών

"Είναι επαγγελματίας υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι τα συστήματα πληροφορικής επιτρέπουν στον οργανισμό να εκπληρώσει τους στόχους του και να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της για την ανακάλυψη / μετασχηματισμό. Παρακολουθούν τα υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής για να εξασφαλίσουν ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας και μέγιστη διαθεσιμότητα, και οδηγούν στην υιοθέτηση νέων συστημάτων και τεχνολογιών για τη βελτίωση των λειτουργιών και της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού." Για ενίσχυση των πληροφοριών

Και για να διευκρινίσω γιατί Επαγγελματίες πληροφορικής της θέσης του ΚΟΤ συνήθως σχετίζονται ή αναλαμβάνουν τις λειτουργίες της θέσης CIO, θα αποσαφηνίσουμε την έννοια του τελευταίου:

"Είναι επαγγελματίας υπεύθυνος για τη διαχείριση των ροών πληροφοριών που αποθηκεύονται και συστηματοποιούνται μέσω λογισμικού που είναι διαθέσιμο για χρήση στη λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισμό." Για ενίσχυση των πληροφοριών

"Είναι επαγγελματίας υπεύθυνος για τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών της εταιρείας σε επίπεδο διεργασιών και από άποψη σχεδιασμού. Το CIO αναλύει τα οφέλη που μπορεί να αντλήσει η εταιρεία από τις νέες τεχνολογίες, προσδιορίζει ποιες ενδιαφέρουν περισσότερο την εταιρεία και αξιολογεί την απόδοσή της. Επικεντρώνεται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία και να διατηρηθεί ο οργανισμός σε λειτουργία αποτελεσματικά και παραγωγικά." Για ενίσχυση των πληροφοριών

Ικανότητες και δεξιότητες για να είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας πληροφορικής σε αυτήν τη θέση

Μόλις είναι σαφές, που είναι "Διευθυντής πληροφορικής" o ΚΟΤΑπομένει μόνο να τελειώσουμε με μια σύντομη και καλή περίληψη των ιδανικών σας ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα σας κάνουν να πετύχετε στα καθήκοντά σας.

Γενικός

Από τα πιο γενικά μπορούμε να αναφέρουμε ευρέως τα ακόλουθα:

 1. Γίνετε καλός ηγέτης (περισσότερο από καλό αφεντικό): Για όλη την Ομάδα Πληροφορικής που θα είναι υπεύθυνη με διαφορετικές λειτουργίες, ικανότητες και περιορισμούς, τους οποίους θα πρέπει να προσπαθήσετε να γνωρίζετε σε βάθος, προκειμένου να τις υποστηρίξετε αποτελεσματικά, αντί να απαιτείτε απλώς να επιτύχουν τους στόχους. Γι 'αυτό, είναι σημαντικό να έχουμε άριστες επικοινωνίες και διαπροσωπικές δεξιότητες.
 2. Γνωρίστε σε βάθος τον οργανισμό, το επιχειρηματικό μοντέλο, τους στόχους και τους στόχους του: Για την οπτικοποίηση, τη διατήρηση και την πρόβλεψη της ιδανικής τεχνολογικής πλατφόρμας που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε στιγμή του οργανισμού, για να τη διατηρεί στην τεχνολογική πρώτη γραμμή στον τομέα της (πεδίο). Για αυτό, είναι σημαντικό να έχουμε άριστη οπτικοποίηση στόχου, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
 3. Κάντε περισσότερα και αναθέστε περισσότερα: Για να μάθουμε πώς να πραγματοποιούμε με επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό υπαρχόντων και υπό κατασκευή έργων, ενώ βασίζεται αποτελεσματικά σε κάθε ομάδα εργασίας του χωρίς να κατακλύζεται από το μέγεθος ή την ποσότητα των διαχειριζόμενων έργων. Συμβουλευτείτε και καθοδηγήστε την ομάδα, αντί να κάνετε τη δουλειά των άλλων ή να κάνετε υπερβολική επίβλεψη. Για αυτό, είναι σημαντικό να έχουμε εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου εργασίας.

Ειδικός

Μεταξύ των πιο συγκεκριμένων μπορούμε να αναφέρουμε εν συντομία τα εξής:

 1. Γνωρίστε και ενημερωθείτε σχετικά με την τεχνολογική καινοτομία και όλους τους νομικούς κανονισμούς πληροφορικής, τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς.
 2. Εφαρμογή και διασφάλιση της επιτυχίας νέων τεχνολογιών, όπως ισχυρές επιχειρηματικές εφαρμογές (ERP, CRM, μεταξύ άλλων), Web 2.0 Technologies, Cloud Computing, Big Data, Deep Learning και Artificial Intelligence, μεταξύ πολλών άλλων, όπως το Digital marketing και το E- επιχείρηση.
 3. Ενίσχυση και ενοποίηση της ασφάλειας πληροφορικής του οργανισμού (υποδομή, διαδικασίες, δεδομένα) μέσω των πιο πρόσφατων και ισχυρών μέτρων ΤΠ που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν.
 4. Διαθέτουν εκτενείς γνώσεις για συστήματα υπολογιστών, εξοπλισμό, δίκτυα και προϊόντα λογισμικού, γενικά, αλλά ειδικά εκείνα που διαχειρίζεται ο οργανισμός.

Από όλα αυτά πρέπει να είναι σαφές ότι ένα καλό "Διευθυντής πληροφορικής" πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός επαγγελματία πληροφορικής που έχει ή πρέπει να έχει στέρεες γνώσεις και εμπειρίες στον κλάδο της τεχνολογίας, καλό τεχνική γνώση από τις προηγούμενες θέσεις IT που κατείχε και καλές δεξιότητες και γνώσεις στη διαχείριση (διαχείριση / προγραμματισμός) ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων.

Διευθυντής πληροφορικής: Pro Ελεύθερο Λογισμικό, Open Source και GNU / Linux

Και φυσικά, από την άποψή μας, ένα καλό "Διευθυντής πληροφορικής" πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει πώς να αξιολογεί τη χρήση και την εφαρμογή του Ελεύθερο λογισμικό, Open Source και GNU / Linux εντός του οργανισμού σας. Πραγματοποίηση μέτρων όπως:

 1. Η δημιουργία ενός Office προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα (Γραφείο προγράμματος ανοιχτού κώδικα - OSPO)
 2. Προώθηση της ανάπτυξης και της εσωτερικής χρήσης δωρεάν και ανοιχτών εργαλείων, ειδικά λειτουργικών συστημάτων GNU / Linux, σε όλες αυτές τις εργασίες όπου μπορεί να αντικαταστήσει ικανοποιητικά τα Windows και το MacOS, τόσο για εξοικονόμηση κόστους όσο και για την ασφάλεια του υπολογιστή.
 3. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η πώληση προϊόντων πληροφορικής που σέβονται το απόρρητο των χρηστών τους και δεν κάνουν κατάχρηση ή κατάχρηση των πληροφοριών τους.
OSPO: Γραφείο προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα. Ιδέα του Ομίλου TODO
σχετικό άρθρο:
OSPO: Γραφείο προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα. Ιδέα του Ομίλου TODO

Περίληψη: Διάφορες εκδόσεις

περίληψη

Ελπίζουμε αυτό "χρήσιμη μικρή ανάρτηση" με χρέωση της «Director TI», και πώς να είσαι καλός επαγγελματίας σε αυτή τη θέση, ο οποίος πολλές φορές ανάλογα με τον οργανισμό τείνει να έχει λιγότερες ή περισσότερες λειτουργίες από άλλους, αλλά που γενικά είναι υπεύθυνος για την τεχνολογική διαχείριση του ίδιου για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. έχει μεγάλο ενδιαφέρον και χρησιμότητα, για το σύνολο «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» και μεγάλη συμβολή στη διάδοση του υπέροχου, γιγαντιαίου και αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος εφαρμογών του «GNU/Linux».

Προς το παρόν, αν σας άρεσε αυτό publicación, Μην σταματάς μοιραστείτε το με άλλους, στους αγαπημένους σας ιστότοπους, κανάλια, ομάδες ή κοινότητες κοινωνικών δικτύων ή συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων, κατά προτίμηση δωρεάν, ανοιχτό ή / και πιο ασφαλές ως TelegramΣήμαΜαστόδοντας ή άλλο Fediverse, κατά προτίμηση.

Και θυμηθείτε να επισκεφτείτε την αρχική μας σελίδα στο «Από το Linux» για να εξερευνήσετε περισσότερες ειδήσεις, καθώς και να εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας Τηλεγράφημα από FromLinuxΕνώ, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε Διαδικτυακή βιβλιοθήκη ως OpenLibra y jedit, για πρόσβαση και ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων (PDF) σε αυτό το θέμα ή σε άλλα.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.