Μικροϋπηρεσίες: Πλαίσια Ανοιχτού Κώδικα και Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Μικροσυσκευές: Μια σύγχρονη αρχιτεκτονική λογισμικού

Μικροσυσκευές: Μια σύγχρονη αρχιτεκτονική λογισμικού

Συνεχίζοντας με το θέμα της εξέλιξης και των αλλαγών στα παραδείγματα και τις μεθόδους εργασίας συνέβη στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο αγγίξαμε πρόσφατα στα άρθρα που ονομάζονται "Ανάπτυξη λογισμικού: Μια ιστορική αναθεώρηση μέχρι σήμερα", "Διαλειτουργικότητα μέσω του Cloud: Πώς να το επιτύχετε;" y "XaaS: Cloud Computing - Όλα ως υπηρεσία", σήμερα θα μιλήσουμε για Μικροϋπηρεσίες.

Οι μικροϋπηρεσίες είναι μια σύγχρονη αρχιτεκτονική λογισμικού, όχι ένα API (Application Programming Interface) ή μια ίδια την τεχνολογία, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί. Οι αρχιτεκτονικές λογισμικού, γνωστές και ως μοτίβα λογισμικού, είναι εντελώς ξένες για τις γλώσσες προγραμματισμού, καθώς καθορίζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι τεχνολογίες και όχι πώς εφαρμόζονται.

Μικροσυσκευές: Εισαγωγή

Εισαγωγή

Οι μικροϋπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ως εξέλιξη της αρχιτεκτονικής SOA (Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στην υπηρεσία), που καθοδηγεί τους προγραμματιστές να δημιουργούν πιο αρθρωτές εφαρμογές, οι οποίες είναι λειτουργικές και αυτόνομες, με μεγάλη χωρητικότητα για επαναχρησιμοποίηση με αποτελεσματικό τρόπο, όπως γίνεται με παρόμοιο τρόπο, όταν βελτιστοποιούμε τη χρήση κάποιου υλικού, στο οποίο ξεδιπλώνεται μόνο ό, τι είναι πραγματικά απαραίτητο, παρά το πλήρες δυναμικό του άσκοπα.

Η Αρχιτεκτονική των ΜικροσυσκευώνΣτην πράξη δεν έχει γίνει τόσο διαδεδομένη όσο στη θεωρία, δηλαδή, είναι πιο γνωστό από ό, τι χρησιμοποιείται. Ωστόσο, κάθε μέρα περισσότερο, πολλοί προγραμματιστές το εφαρμόζουν επειδή είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού που Βελτιώνει τον χρόνο, την απόδοση και τη σταθερότητα των μεταβλητών στα έργα στα οποία εφαρμόζεται. Άλλωστε, του απλή σχετική επεκτασιμότητα το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο σε εξελίξεις όπου η συμβατότητα μεταξύ πλατφορμών (Web, Mobile, Wearables, IoT) είναι απαραίτητη.

Μικροσυσκευές: Σχέδιο εργασίας

αλλά, ενώ το SOA είναι υψηλότερου επιπέδου Αρχιτεκτονική, δηλαδή, μια Αρχιτεκτονική όπου δημιουργούνται εφαρμογές που βασίζονται σε υπηρεσίες, όπου μια υπηρεσία είναι η μικρότερη και πιο λειτουργική μονάδα εργασίας μέσα σε μια δημιουργημένη εφαρμογή, Αρχιτεκτονική μικροσυσκευών επίσης μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε υπηρεσίες, αλλά αυτές οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί με πολύ μικρό και συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε να πληρούν μια πολύ ακριβή και ακριβή λειτουργικότητα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποσυνδεθούν από τις υπόλοιπες εφαρμογές και να λειτουργήσουν με έναν εντελώς αυτόνομο τρόπο από την υπόλοιπη εφαρμογή όπου δημιουργήθηκε.

Μικροσυσκευές: Τι είναι και τι είναι;

Τι είναι οι Αρχιτεκτονικές Λογισμικού (Μοτίβα);

Για να κατανοήσετε καλά την Αρχιτεκτονική Λογισμικού των Μικροεπηρεσιών, είναι καλό να γνωρίζετε λίγα για όλες τις πιο γνωστές υπάρχουσες Αρχιτεκτονικές Λογισμικού. Υπάρχουν πολλά υπάρχοντα, όπως φαίνεται στον ιστότοπο του Παρακολούθηση ή απλά μέσα Wikipedia, αλλά σύμφωνα με το διάσημο βιβλίο που ονομάζεται «Βιβλίο σχεδιασμού προτύπων» (Βιβλίο μοτίβων σχεδίασης) τα υπάρχοντα μοτίβα μπορούν να ταξινομηθούν ως:

Δημιουργική

Εκείνοι που ασχολούνται με τους τρόπους εμφάνισης αντικειμένων και σκοπός τους είναι να αφαιρέσουν τη διαδικασία δημιουργίας θεμάτων και να κρύψουν τις λεπτομέρειες του τρόπου δημιουργίας ή αρχικοποίησης των αντικειμένων. Σε αυτήν την τάξη είναι τα ακόλουθα:

 • Περίληψη Εργοστάσιο
 • Οικοδόμος
 • Εργοστασιακή μέθοδος
 • Πρωτότυπο
 • Μοναδικό χαρτί

Κατασκευαστικός

Εκείνα που περιγράφουν πώς μπορούν να συνδυαστούν τάξεις και αντικείμενα (απλά ή σύνθετα) για να σχηματίσουν μεγάλες δομές και να παρέχουν νέα λειτουργικότητα. Σε αυτήν την τάξη είναι τα ακόλουθα:

 • Προσαρμογέας
 • Γέφυρα
 • Σύνθετος
 • Διακοσμητής
 • Πρόσοψη
 • Flyweight
 • πληρεξούσιο

Συμπεριφορά

Εκείνοι που μας βοηθούν να καθορίσουμε την επικοινωνία και την επανάληψη μεταξύ των αντικειμένων ενός συστήματος. Ο σκοπός αυτού του μοτίβου είναι να μειώσει τη σύνδεση μεταξύ αντικειμένων. Σε αυτήν την τάξη είναι τα ακόλουθα:

 • Αλυσίδα ευθύνης
 • εντολή
 • Διερμηνέας
 • Επαναληπτής
 • μεσολαβητής
 • υπενθύμιση
 • Παρατηρητής
 • Κατάσταση
 • Στρατηγική
 • Μέθοδος προτύπου
 • Επισκέπτης

άλλοι

Τα προηγούμενα σχέδια σχεδίασης εξέφρασαν σχήματα που ορίζουν δομές σχεδίασης με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν συστήματα λογισμικού. Αλλά όταν θέλουμε να εκφράσουμε καλύτερα ένα θεμελιώδες οργανωτικό και δομικό σχήμα για τα συστήματα λογισμικού που δημιουργούνται, συνήθως βρίσκουμε αυτήν την άλλη ταξινόμηση:

 • Αρχιτεκτονική πλακών
 • DAO: Αντικείμενο πρόσβασης δεδομένων
 • DTO: Αντικείμενο μεταφοράς δεδομένων
 • EDA: Αρχιτεκτονική βάσει εκδηλώσεων
 • Σιωπηρή επίκληση
 • Γυμνά αντικείμενα
 • Πολυεπίπεδη προγραμματισμός
 • Peer-to-peer
 • Pipeline
 • SOA: Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες
 • Τρία επίπεδα

Υπάρχει επίσης το "Μοντέλο προβολής ελεγκτή" το οποίο είναι πολύ γνωστό και χρησιμοποιείται, και χωρίζεται σε:

 • Μοντέλο / Προβολή / Ελεγκτής
 • Μοντέλο / Προβολή / Παρουσιαστής
 • Μοντέλο / Προβολή / παρουσιαστής με μοντέλο παρουσιαστή
 • Μοντέλο / Προβολή / Προβολή-Μοντέλο
 • Μοντέλο / Προβολή / Παρουσιαστής με παθητική προβολή
 • Μοντέλο / Προβολή / Παρουσιαστής με Επόπτη Ελεγκτή

Όντας το «Model View Controller» ένα από τα πιο γνωστά και εφαρμόζονται σήμερα, δεν επαρκεί η παροχή των απαιτούμενων λειτουργιών σε μια εταιρική εφαρμογή και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους, Η Αρχιτεκτονική της μικροσυσκευής αντικαθιστά το Model-View-Controller (MVC).

Μικροσυσκευές: Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής μικροσυσκευών

Όταν μια διαδικτυακή πλατφόρμα χρησιμοποιεί την Αρχιτεκτονική των Μικροεπιχειρήσεων, συνήθως έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • αναλυτή εύκολα κάθε πρόβλημα ή πρόβλημα που παρουσιάζεται αντιμετωπίζοντας κάθε μικρή υπηρεσία μικρομέτρησης που εμπλέκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
 • Μετριάζω γενικές ή παγκόσμιες αστοχίες των υπηρεσιών, καθώς όταν αποτυγχάνει μια Μικροεξυπηρέτηση δεν επηρεάζει τις άλλες, επειδή είναι εντελώς ανεξάρτητες.
 • Για να διευκολύνετε την έναρξη και ενσωμάτωση πλήρων ή συγκεκριμένων λειτουργιών ή υπηρεσιών, καθώς κάθε Microservice μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί και να ενημερωθεί ξεχωριστά και προοδευτικά.
 • Για να γίνεις καλύτερος πρόσβαση σε εφαρμογές ή υπηρεσίες που δημιουργούνται από όλους τους τύπους συσκευών και πλατφορμών.
 • Aumentar την ευελιξία της πλατφόρμας, καθώς οι υπηρεσίες μικροϋπολογιστών μπορούν να διανεμηθούν σε διαφορετικούς διακομιστές και να γραφτούν σε διαφορετικές γλώσσες.

Μικροϋπηρεσίες: Πλαίσια

Πλαίσια ανοιχτού κώδικα

υπάρχουν πολλοί επιλογές ανοιχτού κώδικα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές λογισμικού για να αναπτύξουν λύσεις που αποτελούν μέρος της αρχιτεκτονικής Microservices. Συγκεκριμένα για την Java, που είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για αυτό, υπάρχουν τα εξής:

Μικροϋπηρεσίες: Ιστότοποι

Παραδείγματα ιστού με αρχιτεκτονικές μικροσυσκευών

Μεταξύ του μεγάλου αριθμού ιστότοπων που παρέχουν υπηρεσίες εφαρμογών μεγάλης κλίμακας και έχουν εφαρμόσει προοδευτικά την Αρχιτεκτονική Μικροσυσκευών για τη βελτίωση της συντήρησης και της επεκτασιμότητας της πλατφόρμας υπηρεσιών και προϊόντων, καθιστώντας την απλή, αποτελεσματική και γρήγορη, μπορούμε να αναφέρουμε τρεις σημαντικές στον κλάδο Τι είναι:

 • Amazon
 • ebay
 • Netflix

Μικροϋπηρεσίες: Συμπέρασμα

Συμπέρασμα

Είναι ξεκάθαρο ότι Οι μικροϋπηρεσίες συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη λογισμικού σύγχρονου διαδικτύουΑλλά σημαίνουν επίσης την αντιμετώπιση πολλών νέων προκλήσεων προς επίλυση. Προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκμάθηση και την αποτελεσματική λειτουργία του Πλαισίου, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι νέες εξελίξεις συμπληρώνονται και εφαρμόζονται στα τμήματα Πληροφορικής, τα οποία στο τέλος είναι αυτά που τα θέτουν στο Διαδίκτυο και τα διαχειρίζονται και έχουν ψήφο βάρος στις τελικές αποφάσεις για κάθε εξέλιξη. Αλλά Αυτή η Αρχιτεκτονική είναι εδώ και έχει μείνει για πολύ καιρό.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.