διαφήμιση
Dataverso Project: Research data repository SW

Dataverso: Ερευνητικό λογισμικό αποθετηρίου δεδομένων ανοιχτού κώδικα

Κατά καιρούς, συνήθως περπατάμε στο επιστημονικό πεδίο για να μάθουμε και να διαδώσουμε τις εξελίξεις, την έρευνα και τις σχετικές επιστημονικές πρωτοβουλίες...