διαφήμιση

Η ομάδα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα εξήγησε το κίνητρο για πειραματισμό με τον πυρήνα Linux

Μια ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, της οποίας η αποδοχή των αλλαγών παρεμποδίστηκε πρόσφατα από τον Greg Kroah-Hartman, δημοσίευσε ...