διαφήμιση
bruteprint

BrutePrint, μια επίθεση που επιτρέπει την παράκαμψη των μεθόδων προστασίας δακτυλικών αποτυπωμάτων του Android

Αν νομίζατε ότι η κινητή συσκευή σας είναι 100% ασφαλής, εφαρμόζοντας οποιοδήποτε από τα επίπεδα προστασίας που σας παρέχει…