Μια μελέτη της Red Hat αποκαλύπτει ότι το ενδιαφέρον των προγραμματιστών για τα εμπορευματοκιβώτια και την Kubernetes καθορίζεται κυρίως από την επαγγελματική ανάπτυξη

Η ed Hat ανέθεσε στην ερευνητική εταιρεία CCS Insight να μελετήσει την τρέχουσα κατάσταση χρήσης των εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων ...

Cloud Cloud Ethernity: Open Source Cloud Computing Network

Cloud Cloud Ethernity: Open Source Cloud Computing Network

Σήμερα, θα εξερευνήσουμε ένα άλλο ενδιαφέρον έργο DeFi (Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση: Open Source Financial Ecosystem) γνωστό ως «Ethernity CLOUD». Το «Ethernity CLOUD» αναπτύσσεται ...