Πρόσκληση για κωδικό: Παγκόσμια πρωτοβουλία πληροφορικής για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη

Πρόσκληση για κωδικό: Παγκόσμια πρωτοβουλία πληροφορικής για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη

Πρόσκληση για κωδικό: Παγκόσμια πρωτοβουλία πληροφορικής για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη

La Linux Foundation Έχει πολλά δικά του έργα και υποστηρίζει / προωθεί πολλά έργα τρίτων. Τα περισσότερα από αυτά είναι καθαρά τεχνολογικά και προσανατολισμένα στο λογισμικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοια έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανάπτυξη λογισμικού και υλικού επί του συνόλου.

Και σε άλλα, αυτά τα έργα και οι εξελίξεις τους μπορεί να έχουν μια βαθιά κοινωνικός προσανατολισμός, δηλαδή, για το άμεσο όφελος ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων ή όλων γενικά. Και ακριβώς σε αυτήν την τελευταία κατηγορία, βρίσκουμε το Έργο που ονομάζεται "Κλήση για κωδικό".

Πρόοδος και κοινωνική ανάπτυξη με Ελεύθερο Λογισμικό και Open Source

Πρόοδος και κοινωνική ανάπτυξη με Ελεύθερο Λογισμικό και Open Source

Και αυτό δεν είναι περίεργο, καθώς, όπως εκφράσαμε σε μια προηγούμενη ανάρτηση σχετικά με το θέμα, το Ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτός κώδικας, έχει πολλά να προσφέρει στο Ανθρωπότητα ολόκληρο μέσα όφελος με έναν ακόμη τρόπο κερδοφόρα, προσβάσιμα και παραγωγικά.

"Σήμερα, πολλές κυβερνήσεις επωφελούνται ήδη και οι πολίτες τους επωφελούνται από τη χρήση και την εφαρμογή εφαρμογών και συστημάτων Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοικτού Κώδικα, με στόχο την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων υπέρ της εθνικής προόδου και ανάπτυξης.

Ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται για να εγγυηθεί ή να προσφέρει ασφαλέστερες, πιο διαφανείς ή οικονομικές υπηρεσίες, ή για την ενίσχυση της εθνικής τεχνολογικής ανεξαρτησίας, ή απλώς λόγω της τεχνολογικής μόδας, ιδίως στον τομέα των κυβερνήσεων, τη χρήση δωρεάν διαδικασιών και τεχνολογιών και Open, σε τομείς όπως οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η ασφάλεια ή η διαχείριση πόρων, δεδομένων, πληροφοριών, επικοινωνίας, υπηρεσιών, διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, μεταξύ άλλων, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη πολλών χωρών." Πρόοδος και κοινωνική ανάπτυξη με Ελεύθερο Λογισμικό και Open Source

Πρόοδος και κοινωνική ανάπτυξη με Ελεύθερο Λογισμικό και Open Source
σχετικό άρθρο:
Πρόοδος και κοινωνική ανάπτυξη με Ελεύθερο Λογισμικό και Open Source

Πρόσκληση για κωδικό: Πρόσκληση για κωδικό με το Linux Foundation

Πρόσκληση για κωδικό: Πρόσκληση για κωδικό με το Linux Foundation

Ποια είναι η Πρόσκληση για Πρωτοβουλία Κώδικα που υποστηρίζεται από το Linux Foundation;

Στη λίστα του Έργα Linux Foundation, προωθείται εν συντομία ως εξής:

"Ένα έργο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κόσμου."

Ενώ, στο δικό του δικό του τμήμα στον ιστότοπο της το Ίδρυμα Linux, προστίθεται το ακόλουθο:

"Το Call of Code Project και το Linux Foundation επιδιώκουν από κοινού να παρέχουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης για την κατασκευή, την ενίσχυση, τη δοκιμή και την υλοποίηση έργων ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκαν μέσω του Global Call for Code Initiative και άλλων πηγών τεχνολογικής καινοτομίας."

Τέλος, στο δικό σας Ιστοσελίδα του GitHub, τα ακόλουθα συμπληρώνονται για καλύτερη κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του:

"Είναι μια παγκόσμια και πολυετής πρωτοβουλία, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Linux, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι να εμπνεύσει τους προγραμματιστές να λύσουν επείγοντα προβλήματα με βιώσιμες λύσεις."

Περιλαμβάνονται παραδείγματα έργων

ΑνοίξτεEEW

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για τον εκδημοκρατισμό συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας αισθητήρες χαμηλού κόστους, αλγόριθμους ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης, δυνατότητες προειδοποίησης και ένα σύνολο δεδομένων ανοιχτού κώδικα σχετικά με την ιστορική σεισμική δραστηριότητα. Το έργο εκμεταλλεύεται το Διαδίκτυο των πραγμάτων, το Node-RED και τα κοντέινερ.

Πρωτόκολλο ClusterDuck

Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα γρήγορο, προσωρινό και δίκτυο χαμηλού εύρους ζώνης μετά από φυσικές καταστροφές, προσφέροντας σε αυτούς που χρειάζονται μια απλή και αξιόπιστη διεπαφή για να ζητήσουν βοήθεια από τις αρχές. Το έργο εκμεταλλεύεται το Διαδίκτυο των πραγμάτων και την τεχνητή νοημοσύνη.

ISAC-SIMO

Παρέχει ένα σύστημα για την επικύρωση ότι η εργασία παρέμβασης που εκτελείται για τους ιδιοκτήτες σπιτιού έχει γίνει σωστά, πλήρως και με ασφάλεια. Βασίζεται σε έναν αυξανόμενο κατάλογο ελέγχων ποιότητας κατασκευής που συνεισφέρει η κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Το έργο είναι χτισμένο πάνω από React Native, Jupyter Notebooks και Django.

DroneAid

Ορίστε ένα οπτικό λεξιλόγιο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκείνοι που πλήττονται από καταστροφές για να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Με την ανάγνωση των συμβόλων, τα drone μπορούν να μεταφέρουν ζωτικές πληροφορίες σε οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν, μειώνοντας ενδεχομένως τον χρόνο απόκρισης από ημέρες σε ώρες. Το έργο χρησιμοποιεί οπτική αναγνώριση και μηχανική μάθηση.

Render-o-matic

Επιτρέπει στις μπάντες να δημιουργούν μια μοναδική ηχογράφηση βίντεο από ένα κομμάτι μουσικής, στην οποία όλες οι επιμέρους παραστάσεις καταγράφονται ξεχωριστά στο τηλέφωνο, το tablet ή το φορητό υπολογιστή των ερμηνευτών. Χρησιμοποιεί κώδικα Node.js και Python ως Apache OpenWhisk Cloud Functions, Cloud Foundry και Apache CouchDB.

Υγρό Προετοιμασία

Προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τους αγρότες που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση νερού, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση. Το έργο χρησιμοποιεί αισθητήρες υγρασίας συνδεδεμένους στο IoT, μια προοδευτική διαδικτυακή εφαρμογή για Android, τα API της Weather Company, το Apache OpenWhisk Cloud Functions και το Apache CouchDB.

Για να μάθετε και να εξερευνήσετε τις υπόλοιπες εξελίξεις στο Πρωτοβουλία «Πρόσκληση για κωδικό», επισκεφθείτε τη δική του ενότητα στον ιστότοπο του Linux Foundation και στον επίσημο ιστότοπό του στο GitHub.

Περίληψη: Διάφορες εκδόσεις

περίληψη

Ελπίζουμε αυτό "χρήσιμη μικρή ανάρτηση" επί  «Call for Code», μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη παγκόσμια και πολυετής πρωτοβουλία, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Linux, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι να εμπνεύσει τους προγραμματιστές να λύσουν επείγοντα προβλήματα με βιώσιμες λύσεις. έχει μεγάλο ενδιαφέρον και χρησιμότητα, για το σύνολο «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» και μεγάλη συμβολή στη διάδοση του υπέροχου, γιγαντιαίου και αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος εφαρμογών του «GNU/Linux».

Προς το παρόν, αν σας άρεσε αυτό publicación, Μην σταματάς μοιραστείτε το με άλλους, στους αγαπημένους σας ιστότοπους, κανάλια, ομάδες ή κοινότητες κοινωνικών δικτύων ή συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων, κατά προτίμηση δωρεάν, ανοιχτό ή / και πιο ασφαλές ως TelegramΣήμαΜαστόδοντας ή άλλο Fediverse, κατά προτίμηση.

Και θυμηθείτε να επισκεφτείτε την αρχική μας σελίδα στο «Από το Linux» για να εξερευνήσετε περισσότερες ειδήσεις, καθώς και να εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας Τηλεγράφημα από FromLinuxΕνώ, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε Διαδικτυακή βιβλιοθήκη ως OpenLibra y jedit, για πρόσβαση και ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων (PDF) σε αυτό το θέμα ή σε άλλα.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

  1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
  2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
  3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
  4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
  5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
  6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.