531 άρθρα σχετικά με OpenSUSE

OpenSUSE

Δημιουργήθηκε πρωτοβουλία για την ενοποίηση της εργασίας μεταξύ του openSUSE Leap και του SUSE Linux Enterprise

Οι λαοί στο OpenSUSE έχουν αρχίσει να εξετάζουν μια πρωτοβουλία για τη διατήρηση μιας ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις εκδόσεις του ...