12 άρθρα σχετικά με ζεν βόλτα

Ιούλιος 2020: Το καλό, το κακό και το ενδιαφέρον του Ελεύθερου Λογισμικού

Ιούλιος 2020: Το καλό, το κακό και το ενδιαφέρον του Ελεύθερου Λογισμικού

Σήμερα, την τελευταία ημέρα του Ιουλίου 2020, παρουσιάζουμε τη συνήθη κριτική μας για τις πολλές ειδήσεις, σεμινάρια, εγχειρίδια, οδηγούς ή εξαιρετικές δημοσιεύσεις ...