tux لینوکس

Linux 5.7: شگفتی جدید آشکار شد

جواهر جدید توسعه دهندگان اختصاص داده شده به توسعه هسته رایگان را می توان مشاهده کرد. این نسخه لینوکس 5.7 است که در اینجا موجود است

MX Linux: آخرین اخبار ماه فوریه 2020

MX Linux: آخرین اخبار ماه فوریه 2020

با بهره گیری از مزایای استفاده از Linux Distro MX که قبلاً شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است ، مانند راه اندازی چند روز پیش ...

ReactOS 0.4.12

انتشار ReactOS 0.4.12! با چند خبر ...

ReactOS 0.4.12 وارد شده است ، نسخه جدیدی که Windows Snapping را به ارمغان می آورد ، مضامین جدیدی برای ظاهر و همچنین اخبار جدید در ...