DEBIAN راهنمای نصب پست 8/9 - 2016 - قسمت اول

در این فرصت ، ما در مورد برخی از مراحل اساسی صحبت خواهیم کرد که همه ما می توانیم آنها را برداریم توزیع GNU Linux DEBIAN را در نسخه 8 Jessie (Stable) یا 9 Stretch (Test) نصب کنید، یا یکی بر اساس آن

توصیه: هنگام اجرای این مراحل ، من پیام های کنسول را با دقت تماشا می کردم ، و مخصوصاً مراقب پیام هایی بودم که نشان می دهند بسته ها برداشته می شوند ...".

================================================== ========

مرحله 0: شروع عملیات سیستم و ریشه پایانی

مرحله 1: پیکربندی های شبکه اصلی را انجام دهید

مرحله 1.1 مدیر بهینه سازی شبکه و رابط کاربری شبکه

 • پیکربندی مدیر شبکه:
nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
 • تغییر کلمه «غلط" توسط "درست«
 • ذخیره تغییرات
 • سرویس را مجدداً راه اندازی کنید:
service network-manager restart
 • پیکربندی رابط شبکه:
nano /etc/network/interfaces
 • پیکربندی فعلی را به پیکربندی جدید تغییر دهید:
NUEVA POR DHCP
============

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
#iface eth0 inet dhcp

توجه: آخرین خط از آنجایی که دارای آن است نظر داده می شود مدیر شبکه فعال شده (درست) این کار مدیریت را انجام می دهد DHCP. در صورت غیرفعال کردن ، اظهار نظر نکنید (غلط) یا آن را ندارید مدیر شبکه.

NUEVA POR STATIC
=============

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.1.XXX
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

dns-nameservers 192.168.1.1
dns-search tu_dominio.com
 • سرویس را مجدداً راه اندازی کنید:
service networking restart

توجه: اگر شما مدیر شبکه نصب شده و فعال می تواند مدیریت را انجام دهد DHCP از طریق گرافیک

مرحله 1.2 پیکربندی DOMAIN TEAM

 • پرونده را ویرایش کنید resolutionv.conf:
cat /etc/resolv.conf

- با تنظیم پارامترهای شبکه خود محتوای زیر را اضافه کنید: # تولید شده توسط NetworkManager سرور نام های خود را در جستجو کنید 192.168.1.1

مرحله 1.3 پروکسی سیستم و مرورگر وب را پیکربندی کنید

توجه: درصورتی که رایانه در زیرساختی با پراکسی (شفاف نیست) برای گشت و گذار در اینترنت باشد ، این مرحله را انجام دهید.

منوی کاربر -> دکمه پنل کنترل (ترجیحات سیستم) با نماد مهره با پیچ گوشتی -> گزینه "NETWORK" -> گزینه "NETWORK PROXY" -> گزینه دستی -> تغییرات لازم را انجام دهید.

مرورگر مبتنی بر «FIREFOX» مانند «ICEWEASEL» -> تنظیمات برگزیده -> پیشرفته -> شبکه -> پیکربندی -> تنظیم دستی پروکسی

1.4 بهینه سازی منابع. لیست

 • محتوای مناسب را ویرایش و اضافه کنید:
nano /etc/apt/sources.list

توجه: اگر کاربر دانش متوسط ​​یا پیشرفته هستید ، من توصیه می کنم همه خطوط مخازن محلی DEBIAN را پیاده سازی کنید ، اما اگر کاربر تازه کار یا دانش پایه هستید ، توصیه می کنم فقط برای مدتی از 3 خط اول مخازن رسمی گفته شده استفاده کنید که دانش را جذب می کند. یعنی خطوط متعلق به آن را توضیح دهید "جسی-بکپورت" y "Deb-multimedia.org"، به دلایل ثبات و امنیت.

#####################################################
# REPOSITORIOS OFICIALES DE LINUX DEBIAN 8 (JESSIE)
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
# aptitude install deb-multimedia-keyring
#
#####################################################

#####################################################
# REPOSITORIOS OFICIALES DE LINUX DEBIAN 9 (STRETCH)
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
deb http://www.deb-multimedia.org stretch main non-free
# aptitude install deb-multimedia-keyring
#
#####################################################

#####################################################
# REPOSITORIOS OFICIALES PARA ICEWEASEL
deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports iceweasel-release
# aptitude install pkg-mozilla-archive-keyring
#
#####################################################

#####################################################
# REPOSITORIOS OFICIALES PARA GOOGLE CHROME - TALKPLUGIN - GOOGLE EARTH
deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
deb http://dl.google.com/linux/talkplugin/deb/ stable main
# deb http://dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main
# wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -
#
#####################################################

توجه: Google Earth این فقط برای توزیع 32 بیتی است

#####################################################
# REPOSITORIOS OFICIALES PARA VIRTUALBOX
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jessie contrib
# wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
# #####################################################

================================================== ===

مرحله 2: تنظیم پروکسی (به طور موقت) در کنسول / ترمینال

توجه: اگر پروکسی ندارید یا به طور شفاف در شرکت یا سازمان شما پیکربندی شده است ، از این مرحله صرف نظر کنید. یا اگر مخازن شما محلی (داخلی) هستند.

 • اجرا کن:
export http_proxy=http://ip_proxy:puerto_proxy

================================================== ===

مرحله 3: نگهداری و به روزرسانی سیستم را انجام دهید

مرحله 3.1 نگهداری و به روزرسانی اساسی

 • اجرا کن:
apt-get update / apt update

توجه داشته باشید 1: اگر هنگام اجرای «آپدیت apt-get / آپدیت apt»سیستم به شما می گوید:

E: قفل نمی شود / var / lib / dpkg / قفل باز (11: منبع موقتاً در دسترس نیست) ،

E: فهرست مدیر (/ var / lib / dpkg /) قفل نمی شود ، آیا ممکن است فرآیند دیگری از آن استفاده کند؟

W: پرونده خرک قفل نمی شود. این معمولاً به این معنی است که dpkg یا ابزار apt دیگری در حال نصب بسته ها است. در حالت فقط خواندنی باز می شود ، تمام تغییراتی که در وضعیت بسته ها ایجاد می کنید از دست می رود!

اجرا کن:

rm -f /var/lib/apt/lists/lock

تا بتوانید هر فعالیتی را در ترمینال انجام دهید. در صورت ادامه پیام ، جلسه کاربر را ببندید و سیستم عامل را مجدداً راه اندازی کنید تا جلسه کاربر دوباره شروع شود.

توجه داشته باشید 2: به یاد داشته باشید که از نظر امنیتی ، مخازن چندرسانه ای DEBIAN چندان قابل اعتماد و قابل اعتماد نیستند ، همچنین هنگام مخلوط کردن آنها با مخازن DEBIAN 8 ، آنها می خواهند برخی از بسته ها یا کتابخانه ها را از همان مجموعه حذف کنند تا جایگزین آنها با جایگاه های خود شوند. من شخصاً با آن مشکلی نداشته ام ، اما هشدار خیلی زیاد نیست!

توجه داشته باشید 3: اگر شما Distro (توزیع) دبیان یا بر اساس دبیان بسته را نمی آورد «استعداد»به طور پیش فرض نصب شده ، اقدام به نصب آن با موارد زیر کنید:

apt-get install aptitude

من با نصب کلیدهای همه مخازن اضافی درج شده ادامه دادم:

aptitude install pkg-mozilla-archive-keyring

aptitude install deb-multimedia-keyring

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -

توجه: در صورت نصب نشدن کلید مخزن Google به دلیل مشکلات اتصال (پروکسی) به اینترنت از یک شبکه سازمانی (داخلی) ، دستور زیر را مستقیماً اجرا کنید تا کلیدهای این مخزن نصب شوند:

aptitude install google-chrome-stable google-talkplugin

و سپس در صورت لزوم مخازن خارجی (تکراری یا غیر) Google را کامنت کنید / حذف کنید تا کپی از مخازن را گزارش نکند:

rm -f /etc/apt/sources.list.d/google*

سپس دوباره به روزرسانی لیست بسته ها را از مخازن ادامه دهید:

aptitude update / apt-get update / apt update

توجه: می توانید با چه مواردی به روز شوید:

apt list --upgradable

سپس به روزرسانی ایمن بسته های جدید موجود را انجام دهید:

aptitude upgrade / aptitude safe-upgrade / apt-get upgrade / apt upgrade 

توجه: فقط اگر یک کاربر پیشرفته یا یک تکنسین باتجربه باشید:

aptitude full-upgrade / apt-get dist-upgrade / apt کامل ارتقاء

من به حل مشکلات موجود بسته موجود در سیستم عامل ادامه دادم:

aptitude install -f / apt-get install -f / apt install -f
dpkg --configure -a

مرحله 3.1 نگهداری از عملکرد را انجام دهید

 • نصب:
aptitude install localepurge

- اجرا کن:

localepurge update-grub; update-grub2; aptitude clean; aptitude autoclean; aptitude remove; aptitude purge

3.2 STEP  نگهداری و به روزرسانی پیشرفته را انجام دهید

 • اجرا کن:
aptitude install deborphan
aptitude remove --purge `deborphan --guess-all`
aptitude remove --purge `deborphan --libdev`
dpkg --purge $(deborphan --find-config)
aptitude install preload
aptitude install prelink
nano /etc/default/prelink
Sustituir PRELINKING=unknown por PRELINKING=yes
prelink -all

 

مرحله 3.3 سیستم را دوباره راه اندازی کنید و تغییرات را تجربه کنید
================================================== ===


محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

10 نظر ، نظر خود را بگذارید

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند با *

*

*

 1. مسئول داده ها: میگل آنخل گاتون
 2. هدف از داده ها: کنترل هرزنامه ، مدیریت نظرات.
 3. مشروعیت: رضایت شما
 4. ارتباط داده ها: داده ها به اشخاص ثالث منتقل نمی شوند مگر با تعهد قانونی.
 5. ذخیره سازی داده ها: پایگاه داده به میزبانی شبکه های Occentus (EU)
 6. حقوق: در هر زمان می توانید اطلاعات خود را محدود ، بازیابی و حذف کنید.

 1.   چیوی dijo

  آموزش خوب ، من فقط نمی دانم که اگر مخازن Stretch را اضافه کنم و سپس یک برنامه نصب کنم ، چه تغییراتی می توان اضافه کرد ، آیا نسخه جدید را ترجیح می دهید؟

  سلام.

 2.   tr dijo

  TUTE عالی.

 3.   انگلیسی خوزه آلبرت dijo

  اگر از DEBIAN 8 یا 9 استفاده می کنید ، مخازن باید همانطور که هست ، هر کدام جداگانه باشند. اگر می خواهید Stretch (Testing) را در DEBIAN 8 (Stable) اضافه کنید ، من فقط سطرهای اول و دوم را توصیه می کنم ، هیچ چیز دیگری. بله ، همیشه سیستم عامل انتخاب می کند که جدیدترین نسخه مخازن را توصیه کند. فقط شما را توصیه می کند ، شما با نصب مشکلات یا مشکلات احتمالی وابستگی ، تصمیم به نصب یا عدم نصب خواهید گرفت.

  قسمت دوم راهنما بزودی در دسترس خواهد بود.

 4.   رلسالگوئیرو dijo

  من یک سوال دارم چرا اگر apt بسته ای را به روز کرد و استعداد را پشت سر گذاشت ، از استعداد استفاده کرد؟

 5.   انگلیسی خوزه آلبرت dijo

  حق با شماست. من این کار را با استعداد انجام دادم زیرا برای کاربران اصلی بیشتر شناخته شده است (آشنا). Media و Advanced ما می توانیم بین aptitude / apt-get / apt یکی را انتخاب کنیم.

 6.   جایزه اسکار dijo

  کمک چشمگیر به بشریت !!

  با تشکر از شما

 7.   Chaparral dijo

  راهنمای فوق العاده برای امکان نصب دبیان ، اگرچه برخی موارد برای یک neboot قابل درک نیستند. من آن را نگه می دارم تا بیشتر مطالعه شود و به من کمک می کند تا دبیان را نصب کنم. من در مورد نصب دبیان پایدار یا آزمایش شک دارم. و این تجربه بسیار مهم است. با تشکر از نویسنده برای کار خود

 8.   خواکین dijo

  من یک سوال دارم. چرا علاوه بر این ، مخازنی که قرار می دهیم رسمی هستند ، باید مخازنی که به طور پیش فرض می آیند را تغییر دهیم؟ دلیل پیکربندی نشدن آن در "کارخانه" چیست؟

 9.   المالمن dijo

  شب بخیر برادر ، من به کمک شما نیاز دارم.

  بعد از نصب یک برنامه مشکلی ناخوشایند برای من پیش آمد ، اکنون به روز نشده است و من نمی توانم مشکلی را نصب کنم ، من اطلاعات زیادی در مورد این موضوع ندارم اما مرحله به مرحله خطای مورد نظر به شرح زیر است حداقل این است آنچه در گزارش «Http://200.11.148.219/seguridad/dists/jessie/updates/InRelease» ظاهر می شود ، در اینجا گزارش «++ راه اندازی mintUpdate
  ++ شروع تازه کردن
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ سیستم به روز است
  ++ تازه سازی به پایان رسید
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ شروع تازه کردن
  ++ سیستم به روز است
  ++ تازه سازی به پایان رسید
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ شروع تازه کردن
  ++ سیستم به روز است
  ++ تازه سازی به پایان رسید
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند
  ++ MintUpdate در حالت سینی است و تازه سازی خودکار را انجام می دهد
  ++ تایمر تازه سازی خودکار به مدت 15 دقیقه ، 0 ساعت و 0 روز به خواب می رود
  ++ شروع تازه کردن
  - خطا در checkAPT.py ، نمی تواند لیست به روزرسانی ها را تازه کند »
  نمی دانم چه چیز دیگری ممکن است برای ارسال به شما نیاز داشته باشد ، پیشاپیش از آنچه می توانید برای من انجام دهید متشکرم.
  با تشکر از شما ELMALAMEN

 10.   انگلیسی خوزه آلبرت dijo

  اینها مخازن فعلی DEBIAN هستند.

  ###############################################
  # منابع رسمی لینوکس دبیان 8 (جسی) #
  # مخزن پایه
  بده http://ftp.us.debian.org/debian/ مشارکت اصلی جسی بصورت غیر رایگان
  # به روزرسانی های امنیتی
  بده http://security.debian.org/ جسی / به روزرسانی مشارکت اصلی به صورت رایگان است
  # به روز رسانی برای پایه پایدار
  بده http://ftp.us.debian.org/debian/ جسی-بروزرسانی مشارکت اصلی غیر رایگان
  # به روزرسانی های آینده برای پایگاه پایدار
  بده http://ftp.us.debian.org/debian/ جسی-پیشنهادی-بروزرسانی ها مشارکت اصلی را به صورت رایگان انجام می دهند
  # سازگاری یکپارچهسازی با سیستمعامل برای پایه پایدار
  بده http://ftp.us.debian.org/debian/ مشارکت اصلی جسی-بکپورت بصورت غیر رایگان
  # به روزرسانی های غیررسمی چندرسانه ای
  # بدهی http://www.deb-multimedia.org جسی اصلی غیر رایگان
  # کلید مخزن چندرسانه ای غیررسمی
  # استعداد نصب deb-multimedia-keyring #
  #########################################

  آنها را در پرونده منابع. لیست خود جایگزین کنید و سپس خطوط زیر را اجرا کنید تا ببینید چطور کار می کند:

  آپدیت مناسب sudo update-apt-xapian-index؛ استعداد sudo safe-upgrade؛ sudo apt install -f؛ sudo dpkg –configure -a؛ sudo apt-get autoremove؛ sudo apt - رفع اشکال در نصب

  localepurge؛ sudo update-grub؛ sudo update-grub2؛ استعداد سودو تمیز؛ استعداد سودو autoclean؛ sudo apt-get autoremove؛ sudo apt autoremove؛ sudo apt purge؛ sudo apt حذف

  sudo rm -f /var/log/*.old /var/log/*.gz / var / log / apt / * / var / log / auth * / var / log / daemon * / var / log / debug * / var / log / dmesg * / var / log / dpkg * / var / log / kern * / var / log / پیامها * / var / log / syslog * / var / log / user * / var / log / Xorg * / var / تصادف در / *

  بعد نظر میدی چطور شد؟