اندروید: D

نمایش دسک تاپ من

من چیزهای ساده ، مینیمال و منظم را دوست دارم (روی میز کارم ، اما نه در اتاقم: P). من یکی از آن ...