دارک رایزت

یک کاربر متوسط ​​لینوکس که علاقه زیادی به فن آوری های جدید ، گیمر و لینوکس دارد. من از سال 2009 با لینوکس ، از مشکلات وابستگی ، وحشت هسته ، صفحه های سیاه و پارگی در ترکیب هسته ، همه با هدف یادگیری ، استفاده کرده ام ، به اشتراک گذاشته ام ، از آنها لذت برده و رنج می برم؟ از آن زمان من تعداد زیادی از توزیع ها را که مورد علاقه من Arch Arch و به دنبال آن Fedora و openSUSE است ، کار و آزمایش و توصیه کرده ام. بدون شک لینوکس تأثیر زیادی در تصمیم گیری های مربوط به زندگی تحصیلی و کاری من داشت زیرا به دلیل لینوکس بود که من را علاقه مند کرد و در حال حاضر به سمت دنیای برنامه نویسی می روم.

دارک رایزت از آوریل 1848 تاکنون 2018 مقاله نوشته است