ریونانت

دانشجوی مهندسی شیمی ، علاقه مند به هواپیمایی ، عاشق نرم افزار آزاد ، راک / فلز خوب و کاربر GNU / Linux.