خواکین گارسیا کوبو

عاشق نرم افزار رایگان و دنیای برنامه نویسی. من به لطف توزیع Mandrake 7 از دنیای لینوکس شروع کردم و تقریباً 20 سال بعد هنوز در این دنیا هستم و همیشه سعی می کنم کارهایم را انجام دهم. از آن زمان ، من نه تنها مدرکی را با استفاده از نرم افزار رایگان دریافت کردم بلکه مقالات و آموزشهای زیادی را نیز در مورد آن انجام داده ام.