آنها لینک هستند

کاربر GNU / Linux از سال 2006 ، کاربر فعلی Arch Linux ، مدافع نرم افزار و فرهنگ آزاد ، برنامه نویس پایتون ، Gamer و به طور کلی گیک ^^ Twitter:sonlink

Son Link از مه 52 تاکنون 2012 مقاله نوشته است