آملی بورشتاین

فعال حریم خصوصی و امنیتی اینترنت. متعصب گنو / لینوکس ، دبیان ، نرم افزار آزاد ، دیوانه گربه ها ، قهوه و سیاست. مدافع و مروج پروژه Tor. مرا در توییتر و GNU Social در quitter.es دنبال کنید GPG اثر انگشت: D409 87A8 5B18 8EEB EC42 D19B EBC1 11A5 D0E8 4D5F