pedrini210

مهندس برق. توسعه دهنده نرم افزار علاقه مند به پایگاه داده ، هوش تجاری و علوم داده. پیانیست و پارسه در اوقات فراغت. "بدون دانش آزاد ، بدون درک کار و عملکرد ماشین ، انسان نمی تواند آزاد باشد ، نمی تواند خودش را اداره کند و همیشه برده خواهد ماند." - جورج گورجیف

pedrini210 از نوامبر 53 تاکنون 2015 مقاله نوشته است