Perseus

Brûker en leafhawwer fan GNU / Linux, Idealist, Entûsjast en ferdigener fan software en frije kultuer, Metalhead oant dea, Activist, Blogger en programmeur yn training, Altyd ree om oaren te helpen. Linux-brûker: 547468