AnaGaby_Clau

Comunicador social de profesión e traballo en Relacións Públicas. Afeccionado ás redes sociais.