En mantemento

Pasamos a un novo aloxamento

Estimados usuarios: A partir de hoxe comezaremos o proceso de migración a un novo aloxamento. É posible que no ...

Android: D

Amosando o meu escritorio

Gústanme as cousas sinxelas, minimalistas e ordenadas (na miña mesa, pero non no meu cuarto: P). Eu son deses ...