મેક્સવેલ

આઇસક Mexicanમ સાથેનો ટ્રાઇક્વેલ જીએનયુ / લિનક્સનો મેક્સીકન વપરાશકાર, આળસુ વ્યાવસાયિક, જ્યાં સુધી તે યાદ કરી શકે ત્યાં સુધી, ટર્મિનલ્સનો પુખ્ત વપરાશકાર, કેટલીક વખત આગાહી કરી શકાય છે અને કેટલીકવાર તેટલું વધારે નથી. તે અંધારકોટડી ક્રોલ સ્ટોન સૂપનો એક અનુભવી સાધુ પણ છે.