કોંકીઓ: નિયોફેચનો ઉપયોગ ન કરવા માટે અમારી કોંકીઓને કસ્ટમાઇઝ કેવી રીતે કરવી?

કોંકીઓ: નિયોફેચનો ઉપયોગ ન કરવા માટે અમારી કોંકીઓને કસ્ટમાઇઝ કેવી રીતે કરવી?

કોંકીઓ: નિયોફેચનો ઉપયોગ ન કરવા માટે અમારી કોંકીઓને કસ્ટમાઇઝ કેવી રીતે કરવી?

કેટલાક જુસ્સાદાર લિનક્સ વપરાશકર્તાઓ સામાન્ય રીતે અમુક દિવસોમાં, ખાસ કરીને શુક્રવાર, ઉજવણી # ડેસ્કટોપડે તમારા જૂથ અથવા સમુદાયના. આ કરવા માટે, તેઓ સામાન્ય રીતે એક બનાવે છે સ્ક્રીનશોટ o સ્ક્રીનશોટ (સ્ક્રીનશોટ) અને તે બતાવો. અને તેમાં સામાન્ય રીતે સાથે ખુલ્લા ટર્મિનલ શામેલ હોય છે નિયોફેચ, સ્ક્રિનફેચ અથવા અન્ય સમાન, જે તકનીકી માહિતીની સૌથી મોટી રકમ બતાવે છે ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ.

અને ઘણા હોવાથી, તેમાં સામાન્ય રીતે એક અથવા વધુનો સમાવેશ થાય છે કાંકડીઓ તેના વિશે ડેસ્ક, આદર્શ એ છે કે તેમાંથી કેટલાકને શક્ય તેટલું બતાવવા, તે જ માહિતીને અનુકૂળ બનાવવી. તેથી, તે આ પ્રકાશનનો ઉદ્દેશ હશે, એટલે કે કહ્યું કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે બતાવવું વૈયક્તિકરણ.

કોન્કી મેનેજર v2.4: તેને કેવી રીતે ગોઠવવું

તે નોંધવું યોગ્ય છે કે જેઓ આ પર ઉપલબ્ધ માહિતીને વિસ્તૃત કરવા માગે છે કાંકડીઓખાસ કરીને એપ્લિકેશન વિશે કોંકી મેનેજરઉપરાંત નિયોફેચ, અમે આ વાંચવાનું સમાપ્ત કર્યા પછી નીચેના અગાઉના પ્રકાશનો વાંચવાની ભલામણ કરીએ છીએ:

કોંકીઓ: એમએક્સ-લિનક્સ 17 પર ગોથામ, પ્રોસેસિસ અને સીપીયુ કોર્સ
સંબંધિત લેખ:
કોન્કી મેનેજર: તમારા મોનીટરીંગ વિજેટોને સરળતાથી મેનેજ કરો

નિયોફેચ 1
સંબંધિત લેખ:
નિયોફેચ: ટર્મિનલમાં તમારા ઉપકરણો અને સિસ્ટમ વિશે માહિતી મેળવો
કાંકીઓ: ડેસ્કટોપ શુક્રવાર

મારી # ડેસ્કટોપફ્રીડે

કોંકીઓ: ડેસ્કટ .પ વિજેટો

કાંકડી શું છે?

કાંકીઓ પુત્ર નાના કાર્યક્રમો અથવા પ્રોગ્રામ્સ કે પરવાનગી આપે છે પ્રદર્શન અને / અથવા મોનિટરિંગ કોઈપણ ratingપરેટિંગ સિસ્ટમના ડેસ્કટ .પ પર ચોક્કસ માહિતી અથવા ગોઠવણી પરિમાણો. જ્યારે કોંકી મેનેજર એ એક એપ્લિકેશન છે જે એ તરીકે કામ કરે છે ગ્રાફિક ફ્રન્ટ એન્ડ Conkys રૂપરેખાંકન ફાઇલોનું સંચાલન કરવા માટે. તે ratingપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ કરેલી સંબંધિત કાંકીઓની થીમ્સ શરૂ કરવા, બંધ કરવા, સંશોધન અને સંપાદિત કરવાનાં વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.

અને તેઓ ચોક્કસપણે છે શંકુ ગોઠવણી ફાઇલો, જે આપણે જ જોઈએ સુધારવા માટે શીખો અમારા કસ્ટમાઇઝેશન પ્રાપ્ત કરવા માટે.

નિયોફેચનો ઉપયોગ ટાળવા માટે અમારા કોંકીઓને કસ્ટમાઇઝ કેવી રીતે કરવો?

જેમ કે મુખ્ય ઉદ્દેશ તે છે અમારા એક્સ કોન્કી ની નજીકની વસ્તુ બનો નિયોફેચ, અમે એક કહેવાય આધાર તરીકે લઈશું ગોથમ. અને આપણે નીચેના ફેરફારો કરીશું જેથી તે પ્રદર્શિત થાય છે, જેમ કે કોંકી માં ગોઠવાયેલ નીચલા જમણા ભાગમાં, ઇન્સ્ટન્ટ ટોચની છબી:

1.- મથાળું

use_xft yes
xftfont 123:size=8
xftalpha 0.1
update_interval 1
total_run_times 0

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_colour 000000
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0

double_buffer yes
#minimum_size 250 5
#maximum_width 500
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment bottom_right
gap_x 10
gap_y 10
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 1
override_utf8_locale yes
use_spacer yes

minimum_size 0 0
TEXT

2.- ઉપલા ભાગ: માહિતીપ્રદ ટેક્સ્ટ + તારીખ / સમય

${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}**************** BLOG DESDELINUX: https://blog.desdelinux.net ***************${font}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}************************ MilagrOS GNU/Linux - AMD64 ************************${font}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}******************** ${time %A => %I:%M} - ${time %d} / ${time  %B} / ${time %Y} *******************

-.- કેન્દ્રિય ભાગ: સ .ફ્ટવેર વિશે

${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Distro GNU/Linux: ${offset 12}$color${exec DISTRO=$(cat /etc/lsb-release | grep PRETTY_NAME | sed 's/PRETTY_NAME=//' | sed 's/"//g') ; echo $DISTRO}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Base GNU/Linux: ${offset 12}$color${exec BASE=$(cat /etc/os-release | grep PRETTY_NAME | sed 's/PRETTY_NAME=//' | sed 's/"//g') ; echo $BASE}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Nombre Producto: ${offset 12}$color${exec PRODUCTNAME=$(cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name) ; echo $PRODUCTNAME} ${color FFA300}Versión Producto: ${offset 12}$color${exec PRODUCTVERSION=$(cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_version) ; echo $PRODUCTVERSION}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Paquetería APT/DPKG: ${offset 12}$color${exec NUMEROPAQUETESDPKG=$(dpkg-query -Wf '${Installed-size}\t${Package}\n' | awk '{print $1}' | wc -w ) ; echo $NUMEROPAQUETESDPKG} ${color FFA300}Versión Shell: ${offset 12}$color${exec BASHVERSION=$(bash --version | grep "GNU bash" | awk '{print $4}') ; echo $BASHVERSION}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}Entorno-Escritorio (DE): ${offset 12}$color${exec TIPODE=$(echo $XDG_CURRENT_DESKTOP) ; echo $TIPODE} ${color FFA300}Gestor-Ventanas (WM): ${offset 12}$color${exec TIPOWM=$(wmctrl -m | grep "Name" | awk '{print $2}') ; echo $TIPOWM}

4.- બોટમ: હાર્ડવેર વિશે

${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}HD ${offset 12}$color${fs_free /} / ${fs_size /}${offset 12}${color FFA300}RAM ${offset 12}$color$mem / $memmax ${color FFA300}CPU ${offset 12}$color${cpu cpu0}%
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}USER ${offset 12}$color${user_names} ${offset 12}${color FFA300}KERNEL ${offset 9}$color$kernel ${offset 12}${color FFA300}UPTIME ${offset 9}$color$uptime
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}PC ${offset 12}$color$nodename ${offset 12}${color FFA300}BATTERY ${offset 9}$color${battery_percent BAT0}% ${color FFA300}R. MONITOR ${offset 12}$color${execi 60 xdpyinfo | sed -n -r "s/^\s*dimensions:.*\s([0-9]+x[0-9]+).*/\1/p"}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CARD VIDEO ${offset 12}$color${exec lspci -v | grep "VGA" | cut -d " " -f05} ${color FFA300}CACHE VIDEO ${offset 12}$color${exec lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'` | sed -n '/Memory.*, prefetchable/s/.*\[size=\([^]]\+\)M\]/\1/p'} ${offset 12} ${color FFA300}DRIVER ${offset 12}$color${exec lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use' | cut -d " " -f05}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CPU Tipo ${offset 12}$color${exec grep "model name" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}'}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}CPU Núcleos${offset 12}$color${exec grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}'}+1 ${offset 12}${color FFA300}CACHE CPU ${offset 12}$color${exec grep "cache size" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}'} ${offset 12}${color FFA300}A-3D ${offset 12}$color${exec glxinfo | grep "direct rendering: Yes" | awk '{print $3}'}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}GPU Marca ${offset 12}$color${exec FAB_GPU=$(lspci -v | grep "VGA compatible controller" | awk '{print $5}' ) ; echo $FAB_GPU} ${color FFA300}GPU Modelo ${offset 12}$color${exec MOD_GPU=$(lspci -v | grep "VGA compatible controller" | awk '{print $7,$8,$9}' ) ; echo $MOD_GPU}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}LAN $color${addr eth0} ${color FFA300}WLAN $color${addr eth0} ${color FFA300}GSM $color${addr eth0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-LAN $color${upspeed eth0} ${color FFA300}DOWN-LAN $color${downspeed eth0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup eth0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown eth0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-WLAN $color${upspeed wlan0} ${color FFA300}DOWN-WLAN $color${downspeed wlan0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup wlan0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown wlan0}
${offset 31}${offset 12}${font Ubuntu:pixelsize=12}${color FFA300}UP-GSM $color${upspeed ppp0} ${color FFA300}DOWN-GSM $color${downspeed ppp0} ${color FFA300}T-UP $color${totalup ppp0} ${color FFA300}T-DOWN $color${totaldown ppp0}
${offset 30}${color EAEAEA}${font GE Inspira:pixelsize=12}*******************************************************************************${font}${voffset 30}

જેમ તમે જોઈ શકો છો, આ અને બધા રૂપરેખાંકન ફાઇલો કોઈપણ કોંકીતેઓ આદેશો અથવા આદેશ આદેશોના પરિણામ કરતાં વધુ કંઈ નથી જે માહિતીને બહાર કા andે છે અને પ્રદર્શિત કરે છે અથવા મૂલ્યો, સ્થિર અથવા ગતિશીલ છે. આ લાભ એક પહેર્યા સાથે નિયોફેચને બદલે કોન્કી મૂલ્યો viewedનલાઇન જોઈ શકાય છે અને તે ટર્મિનલ ખોલવા માટે જરૂરી નથી, જ્યારે ગેરલાભ છે, જ્યારે તે ખુલ્લું છે, તે વપરાશ કરે છે રેમ અને સીપીયુ જે કેટલાક કમ્પ્યુટર પર મૂલ્યવાન હોઈ શકે છે.

લેખના નિષ્કર્ષ માટે સામાન્ય છબી

નિષ્કર્ષ

અમને આશા છે "મદદરૂપ થોડી પોસ્ટ" વિશે «Conkys», તે ડેસ્કટ .પ વિજેટો અમને કેટલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ અને વ્યક્તિગત કરવાનું પસંદ છે, તે અન્યમાં તેમની વચ્ચે બતાવો સ્ક્રીન શોટ દિવસો અમે ઉજવણી અમારા «DiaDeEscritorio»; સંપૂર્ણ રસ અને ઉપયોગિતા છે «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ની અરજીઓના અદ્ભુત, વિશાળ અને વધતા જતા ઇકોસિસ્ટમના પ્રસરણમાં મહાન યોગદાન છે «GNU/Linux».

અને વધુ માહિતી માટે, હંમેશાં કોઈની મુલાકાત લેવામાં અચકાશો નહીં ઓનલાઇન લાઇબ્રેરી કોમોના ઓપનલીબ્રા y જેડીઆઈટી વાંચવા માટે પુસ્તકો (પીડીએફ) આ મુદ્દા પર અથવા અન્ય જ્ knowledgeાન ક્ષેત્રો. હમણાં માટે, જો તમને આ ગમ્યું હોય «publicación», તેને શેર કરવાનું બંધ ન કરો અન્ય સાથે, તમારામાં પ્રિય વેબસાઇટ્સ, ચેનલો, જૂથો અથવા સમુદાયો સામાજિક નેટવર્ક્સના, પ્રાધાન્ય મફત અને જેમ કે ખુલ્લા મસ્તોડન, અથવા સુરક્ષિત અને ખાનગી જેવી Telegram.


લેખની સામગ્રી અમારા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે સંપાદકીય નૈતિકતા. ભૂલની જાણ કરવા માટે ક્લિક કરો અહીં.

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

તમારી ટિપ્પણી મૂકો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. આવશ્યક ક્ષેત્રો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે *

*

*

  1. ડેટા માટે જવાબદાર: મિગ્યુએલ gelંજેલ ગેટóન
  2. ડેટાનો હેતુ: નિયંત્રણ સ્પામ, ટિપ્પણી સંચાલન.
  3. કાયદો: તમારી સંમતિ
  4. ડેટાની વાતચીત: કાયદાકીય જવાબદારી સિવાય ડેટા તૃતીય પક્ષને આપવામાં આવશે નહીં.
  5. ડેટા સ્ટોરેજ: cસેન્ટસ નેટવર્ક્સ (ઇયુ) દ્વારા હોસ્ટ કરેલો ડેટાબેઝ
  6. અધિકાર: કોઈપણ સમયે તમે તમારી માહિતીને મર્યાદિત, પુન recoverપ્રાપ્ત અને કા deleteી શકો છો.