Kako izvaditi parametre iz terminala primjenom Shell Scripting

El Shell skriptiranje, Odnosi se na izvršavanje složenih naloga na GNU / Linux terminal (konzola), vrlo je korisno automatizirati rutinske i važne aktivnosti unutar našeg GNU / Linux operativni sustav, što nam omogućuje da optimiziramo naše Resursi i vrijeme, to jest, s onim što je ovdje sadržano istražit ćemo kako s terminala možemo izvršiti ručne naredbe naredbi koje nam to dopuštaju raspored / automatizirati aktivnosti oko spremanja tima Sati / Rad ručnog ili licem u lice izvršenja, provođenje navedenih naloga u skripti Bash Shell ili kompatibilno i objašnjeno na praktičan i jednostavan način.

Izbor_007Pokrivat ćemo kao u jednu naredbu naredbe Podemos izdvajanje i prikaz vrijednosti / informacija iz operativnog sustava / hardvera, koju zatim možemo implementirati unutar a Scenarij Bash Shell za automatizaciju određenog zadatka. Usredotočujući se na Najbolje prakse potrebno za postizanje izvrsnog dizajna skripte učinkovitiji i praktičniji.

--------------------
Dohvatite ime prvog korisnika stvorenog u sustavu:
--------------------

USER_1000=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1) ;  echo $USER_1000

USER_1001=$(cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1) ;  echo $USER_1001

----------------------
Nabavite / home put prvog korisnika stvorenog u sustavu:
----------------------

USER_1000=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1) ; HOME_USER_1000=/home/$USER_1000 ; echo $HOME_USER_1000

USER_1001=$(cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1) ; HOME_USER_1001=/home/$USER_1001 ; echo $HOME_USER_1001

-------------
Provjerite trenutni datum opreme:
-------------

FECHA_ACTUAL=$(date +"%d %b %y") ; echo $FECHA_ACTUAL

------------
Provjerite trenutno vrijeme opreme:
------------

HORA_ACTUAL=$(date +"%H:%M") ; echo $HORA_ACTUAL

----------------
Provjerite ima li domaćin internetsku vezu:
----------------

if ping -c 1 8.8.8.8 &> /dev/null; then CONEXION_INTERNET=Habilitado; else CONEXION_INTERNET=Deshabilitado; fi ; echo $CONEXION_INTERNET

TEST_PING=$(ping 192.168.3.249 -c 5 | grep packet | awk '{print $6}' | cut -f1 -d%) ; echo $TEST_PING % de Perdida de paquetes
TEST_LATENCIA=$(ping 8.8.8.8 -c 5 | grep packet | awk '{print $10}' | cut -f1 -d%) ; echo $TEST_LATENCIA de Latencia del Enlace
-------------
Provjerite vrstu operativnog sustava:
-------------

SISTEMA_OPERATIVO=$(uname -o) ; echo $SISTEMA_OPERATIVO

----------------------
Provjerite naziv, verziju i subverziju operativnog sustava:
----------------------
NOMBRE_SISTEMA=$(cat /etc/os-release | grep NAME | grep -v "VERSION" | sed -n '2p' | cut -f2 -d\") ; echo $NOMBRE_SISTEMA
VERSION_SISTEMA=$(cat /etc/os-release | grep VERSION= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION=//' | sed 's/"//g') ; echo $VERSION_SISTEMA

SUBVERSION_SISTEMA=$(lsb_release -d | awk '{print $4}') ; echo $SUBVERSION_SISTEMA

----------------
Provjerite arhitekturu operativnog sustava:
----------------

ARQUITECTURA=$(uname -m) ; echo $ARQUITECTURA

ARQUITECTURA=$(uname -m) ; if [[ "$ARQUITECTURA" = "x86" ]]; then ARQ_SISTEMA=32; else ARQ_SISTEMA=64; fi ; echo $ARQ_SISTEMA

------------------
Provjerite verziju jezgre operativnog sustava:
------------------

VERSION_KERNEL=$(uname -r) ; echo $VERSION_KERNEL

----------
Provjerite ime hosta:
----------

NOMBRE_HOST=$(cat /etc/hostname) ; echo $NOMBRE_HOST
----------------------
Provjerite unutarnju i vanjsku IP adresu (glavni internetski izlaz):
----------------------

IP_INTERNA=$(hostname -I) ; echo $IP_INTERNA

IP_EXTERNA=$(curl -s ipecho.net/plain;echo) ; echo $IP_EXTERNA

------------------
Provjerite vrijednosti (IP / MAC) mrežnih sučelja:
------------------

IP_ETH0=$(ifconfig eth0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1) ; echo $IP_ETH0

MAC_ETH0=$(ifconfig eth0 | sed -n '1p' | awk '{print $5}') ; echo $MAC_ETH0

IP_WLAN0=$(ifconfig wlan0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1) ; echo $IP_WLAN0

MAC_WLAN0=$(ifconfig wlan0 | sed -n '1p' | awk '{print $5}') ; echo $MAC_WLAN0
-----------------
Provjerite proxy / gateway operativnog sustava:
-----------------

PROXY_GATEWAY=$(route -n | sed -n '3p' | awk '{print $2}') ; echo $PROXY_GATEWAY

----------------
Provjerite naziv domene mreže hosta:
----------------

DOMINIO=$(cat /etc/resolv.conf | sed '2 d' | grep search | sed -n '1p' | awk '{print $2}') ; echo $DOMINIO

---------------------
Provjerite mrežnu adresu (IP) hostovanog DNS poslužitelja:
---------------------

IP_SERVIDOR_DNS=$(cat /etc/resolv.conf | sed '1 d' | awk '{print $2}') ; echo $IP_SERVIDOR_DNS

-------------
Provjerite korisnike povezane s hostom:
-------------

who>/tmp/who ; echo -e "Usuarios conectados al Host :"  && echo "" && echo "Usuarios Puertos      Fecha      Hora  Pantalla" ; echo "*************************************************************************" && cat /tmp/who

USUARIOS_CONECTADOS=$(who | awk '{print $1}') ; echo $USUARIOS_CONECTADOS

USER_ONLINE1=$(who | awk '{print $1}') ; echo $USER_ONLINE1 | wc -w

USER_ONLINE2=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $6}') ; echo $USER_ONLINE2
---------------------------------
Provjerite korisničku mapu s više podataka (broj datoteka / veličina u bajtovima) u operacijskom sustavu:
----------------------------------

CARPETA_USUARIO1=$(ls -l /home | sed '1 d' | sort -k2 | sed q | awk '{print $9}') ; echo $CARPETA_USUARIO1

DATA_USUARIO1=$(du -sh /home/* | sort -r | sed q | awk '{print $1}') ; echo $DATA_USUARIO1

------------------------------
Provjerite veličinu u bajtovima mape super korisnika ili druge mape operativnog sustava:
------------------------------

DATA_ROOT=$(du -sh /root | awk '{print $1}') ; echo $DATA_ROOT

DATA_CARPETA1=$(du -sh /var | awk '{print $1}') ; echo $DATA_CARPETA1

--------------------
Provjerite stvorene korisničke mape (imena i brojevi):
--------------------

NOMBRES_CARPETAS=$(ls -l /home | sed '1 d' | awk '{print $9}') ; echo $NOMBRES_CARPETAS

NUMERO_CARPETAS=$(ls -l /home | sed '1 d' | awk '{print $9}') ; echo $NUMERO_CARPETAS | wc -w

---------------------
Provjerite korisnike s kreiranim UID 0 I GID 0 (SUPERUSERS):
---------------------

SUPERUSUARIOS_UID=$(awk -F: '{if ($3==0) print $1}' /etc/passwd) ; echo $SUPERUSUARIOS_UID

SUPERUSUARIOS_GID=$(awk -F: '{if ($3==0) print $1}' /etc/passwd) ; echo $SUPERUSUARIOS_GID

--------------
Provjerite status RAM-a i zamijenite memoriju:
--------------

MEM_TOTAL=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $2}') ; echo $MEM_TOTAL

MEM_USADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $3}') ; echo $MEM_USADA

MEM_LIBRE=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $4}') ; echo $MEM_LIBRE

MEM_COMPARTIDA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $5}') ; echo $MEM_COMPARTIDA

MEM_ALMACENADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $6}') ; echo $MEM_ALMACENADA

MEM_CACHEADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $7}') ; echo $MEM_CACHEADA

SWAP_TOTAL=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $2}') ; echo $SWAP_TOTAL

SWAP_USADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $3}') ; echo $SWAP_USADA


SWAP_LIBRE=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $4}') ; echo $SWAP_LIBRE

------------------------
Provjerite status particija / točku montiranja SATA diska:
------------------------

PART1_TOTAL=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $2}') ; echo $PART1_TOTAL

PART1_USADO=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $3}') ; echo $PART1_USADO

PART1_DISPONIBLE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $4}') ; echo $PART1_DISPONIBLE

PART1_PORCENTAJE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $5}') ; echo $PART1_PORCENTAJE

PART1_PUNTOMONTAJE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $6}') ; echo $PART1_PUNTOMONTAJE

---------------------
Provjerite prosječno opterećenje sustava (procesi u redu):
---------------------

CARGA_1MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $10}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_1MIN

CARGA_5MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $11}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_5MIN

CARGA_15MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $12}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_15MIN

CARGA_1MIN=$(uptime | awk '{print $8}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_1MIN

CARGA_5MIN=$(uptime | awk '{print $9}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_5MIN

CARGA_15MIN=$(uptime | awk '{print $10}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_15MIN

-----------------
Provjerite zombijeve procese u operacijskom sustavu:
-----------------

PROC_ZOMBIE=$(top -n 1 -b | grep "zombie" | awk '{print $10}') ; echo $PROC_ZOMBIE

---------------------
Provjerite ukupno radno vrijeme (Start / On):
---------------------

TIEMPO_ENCENDIDO=$(uptime | awk '{print $3,$4}' | cut -f1 -d,) ; echo $TIEMPO_ENCENDIDO

---------------
Provjerite parametre video kartice:
---------------

============

Tvorac:

FAB_TVIDEO=$(lspci -v | grep "VGA" | cut -d " " -f05) ; echo $FAB_TVIDEO

============

RAM:

MEM_TVIDEO=$(lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'` | sed -n '/Memory.*, prefetchable/s/.*\[size=\([^]]\+\)M\]/\1/p') ; echo $MEM_TVIDEO

================

Modul (pokretački program):

DRV_TVIDEO=$(lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use' | cut -d " " -f05) ; echo $DRV_TVIDEO

===============

3D ubrzanje:

A3D_TVIDEO=$(glxinfo | grep "direct rendering: Yes" | awk '{print $3}') ; echo $A3D_TVIDEO

--------------
Provjerite parametre procesora (CPU):
--------------

===========

Tvorac:

FABRICANTE_CPU=$(grep "vendor_id" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $3}') ; echo $FABRICANTE_CPU

=======

Modelo:

MODELO_CPU=$(grep "model name" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}') ; echo $MODELO_CPU

=========

cantidad:

NUM_CPU=$(grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}') ; TOTAL_CPU=$((`expr $NUM_CPU + 1`)) ; echo $TOTAL_CPU

================

Jezgre po CPU:

NUCLEO_CPU=$(grep "cpu cores" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $4}') ; echo $NUCLEO_CPU

==========================

Ukupan broj jezgri po procesoru:

NUM_CPU=$(grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}') ; TOTAL_CPU=$((`expr $NUM_CPU + 1`)) ; NUCLEO_CPU=$(grep "cpu cores" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $4}') ; TOTAL_NUCLEO_CPU=$((`expr $TOTAL_CPU \* $NUCLEO_CPU`)) ; echo $TOTAL_NUCLEO_CPU

======================

CPU predmemorija:

CACHE_CPU=$(grep "cache size" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}') ; echo $CACHE_CPU

Nadam se ovi mališani "Savjeti" olakšati im izvođenje osnovnih, ali korisnih optimizacija, koje su uglavnom rezervirane samo za stručnjake u sustavu Tehnologija, računarstvo, slobodni softver i GNU / Linux.

UZORCI EKRANI

jalbert: bash - Konsole_008

jalbert: bash - Konsole_009

PODSJETNIK: Ako bilo koja naredbena linija ne izvrši ili prikaže ispravnu vrijednost, svakako ručno testirajte svaki odjeljak naredbenog retka kako biste pokušali prilagoditi vrijednosti ili sintaksu nekih varijabli.


Sadržaj članka pridržava se naših načela urednička etika. Da biste prijavili pogrešku, kliknite ovdje.

7 komentara, ostavi svoj

Ostavite svoj komentar

Vaša email adresa neće biti objavljen. Obavezna polja su označena s *

*

*

 1. Za podatke odgovoran: Miguel Ángel Gatón
 2. Svrha podataka: Kontrola neželjene pošte, upravljanje komentarima.
 3. Legitimacija: Vaš pristanak
 4. Komunikacija podataka: Podaci se neće dostavljati trećim stranama, osim po zakonskoj obvezi.
 5. Pohrana podataka: Baza podataka koju hostira Occentus Networks (EU)
 6. Prava: U bilo kojem trenutku možete ograničiti, oporaviti i izbrisati svoje podatke.

 1.   Eduardo dijo

  Puno hvala.

  Jako korisno.

 2.   HO2Gi dijo

  Jako dobro hvala .

 3.   ing. Jose Albert dijo

  Zadovoljstvo mi je surađivati! Uskoro ću se još puno baviti upotrebom Shell Scriptinga u vrlo praktičnim slučajevima.

 4.   cr0t0 dijo

  Vrlo dobar inženjer! Nadam se da postoji još članaka o Shell Scriptingu.

 5.   Francisco Tovar dijo

  Tamo prikazane naredbe su izvrsne i vrlo korisne.

 6.   userarch dijo

  Zahvaljujem na vrijednim informacijama; ali u mom slučaju neke naredbe ne daju očekivani rezultat, na primjer naredbe "tko" i "w" ne pokazuju ništa; to mi se dogodilo jer sam obavio neko ažuriranje sustava (koristim archlinux s upraviteljem zaslona "lxdm" i grafičkim okruženjem "xfce 4.12"). Bilo koja ideja što se događa (rezultat je isti čak i ako koristim korisnički root).
  Hvala Vam.

 7.   ing. Jose Albert dijo

  Oni bi željeli stručni sustav izrađen pomoću Shell Scriptinga koji će na zahtjev generirati izdvajanje svih parametara sustava u obliku izvješća.

  Primjer onoga što se može učiniti Shell Scriptingom:

  LPI-SB8 Test ScreenCast (LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO 8.0.0)
  (lpi_sb8_adecuación-audiovisual_2016.sh / 43Kb)

  Pogledajte Screencast: https://www.youtube.com/watch?v=cWpVQcbgCyY