אָנִיץ

בריזנו הפנטום השחור, אדון לורד העולם התחתון של המרחב הקיברנטי, הטרור והסיוט באינטרנט, ארכיב את דברי הווידיאו הקשים. סוכן מזדמן בשירות הפיקוד העליון.