pandev92

שלום, שגדלתי בבית שמאל והכרתי את זה מבפנים, הפכתי לימין ימני, שמרני, קפיטליסטי אך ליברלי מבחינה כלכלית, אני מאמין שמקור פתוח יכול לדחוף חברות רבות קדימה, ולהפחית את העלויות של חסכוני גודל.