x11tete11x

אני טטה, פסיכופת הפרטים, שנמשך להפצות על סמך קוד המקור, ככל שאוכל לגרום לחומרה שלי לסבול יותר, אני מאושר יותר, נדנדה במיוחד ובעלת מראה דמוי ויקינג (?