ლუიჯის ტორო

მე მიყვარს Linux- ის სამყაროში ჩაღრმავება, სპეციალიზირებული მისი დისტრიბუციების გამოყენებაში, განსაკუთრებით ბიზნესისთვის განკუთვნილი. კოდექსის თავისუფლება პირდაპირპროპორციულია ორგანიზაციის ზრდის შესაბამისად. ამიტომ Linux არის სისტემა, რომელიც არ შეიძლება არსებობდეს ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

368 წლის ნოემბრის შემდეგ ლუიგის ტოროს დაწერა 2015 სტატია