ვისპე

Brizno The Black Phantom, კიბერსივრცის, ტერორისა და ინტერნეტის კოშმარის სამყაროს სამყაროს ოსტატი და მბრძანებელი, დააარქივა კრიშკლაგიანი დებიანიტი. შემთხვევითი აგენტი უმაღლესი სარდლობის სამსახურში.