ធ្វើឱ្យ LMDE មានប្រសិទ្ធិភាព

[ផ្នែកទីបី] LMDE ស៊ីជម្រៅ៖ ធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត។

នៅក្នុងការដំឡើងមុន ៗ យើងបានឃើញពីរបៀបតំឡើងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអិលអឹម។ អេ។ ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនូវគន្លឹះខ្លះៗដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចបន្តួច ...

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: ឃ

បង្ហាញផ្ទៃតុរបស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំចូលចិត្តរបស់សាមញ្ញសាមញ្ញនិងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ (នៅលើតុរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិននៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំទេ: P) ។ ខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំនោម ...