ម៉ូកូកូស

ខ្ញុំរស់នៅវ៉ាលឡាតាសូសូប្រទេសឈីលីដែលជាអ្នកប្រើហ្គូនុ / លីនុចតាំងពីឆ្នាំ ២០១០ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងប្រើ Arch និងដេបៀន។ អ្នកគាំទ្រសាកលវិទ្យាល័យឈីលី FC អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំដឹងអំពីលីនុចខ្ញុំបានរៀននៅតាមវេទិកានិងគេហទំព័រសហគមន៍ដូច្នេះវិធីល្អបំផុតដើម្បីអរគុណគឺត្រូវចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀន ... ហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តភាពនិយមចូលចិត្តនិយម។

moscosov បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១១