ស្នេហាជាតិ

និស្សិតវិស្វកម្មកុំព្យួទ័រនៅវិទ្យាស្ថានតិចណូខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកប្រើសូហ្វវែរឥតគិតថ្លៃនៅយូតាតាន (GUSLY) ជាអ្នកសិក្សាពីសត្វពស់ថ្លាន់អ្នកប្រើតេស្តិ៍ដេហ្គូន / លីនុចនិងជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការចែកចាយនេះចាប់តាំងពីខ្ញុំបានជួបលីនុច។

patriziosantoyo បានសរសេរ ២ មាត្រាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០១២