ហ្សារ៉ូឌីដ

ខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកប្រើលីនុចអស់រយៈពេលពីរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចូលចិត្តល្បែងវីដេអូបែបកំប្លែងរឿងរ៉ាវរវើរវាយនិងកុំព្យូទ័រ។

Zironid បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២