ដំឡើងលីនុចភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

តាំង​ពី​ខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​បច្ចេកវិទ្យា ជា​ពិសេស​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ពួកគេ។ ហើយអស់រយៈពេលជាង 15 ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយ GNU / Linux និងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហ។ សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់នេះ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត សព្វថ្ងៃនេះ ក្នុងនាមជាវិស្វករកុំព្យូទ័រ និងជាអ្នកជំនាញដែលមានវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុច ខ្ញុំបានសរសេរដោយចំណង់ចំណូលចិត្ត ហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ នៅលើគេហទំព័រដ៏អស្ចារ្យ និងល្បីល្បាញនោះគឺ DesdeLinux និងផ្សេងទៀត។ ដែលក្នុងនោះ ខ្ញុំចែករំលែកជាមួយអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ នូវអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនតាមរយៈអត្ថបទជាក់ស្តែង និងមានប្រយោជន៍។

លីនុចភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដំឡើងបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៧៩ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៦