Shell сценарийин колдонуп, жабдууларда дайындардын камдык көчүрмөсүн кантип жасоого болот?

Shell сценарийин колдонуп, жабдууларда дайындардын камдык көчүрмөсүн кантип жасоого болот?

Shell сценарийин колдонуп, жабдууларда дайындардын камдык көчүрмөсүн кантип жасоого болот?

Берилген маалыматтын камдык көчүрмөсүн өзүбүздүн командалардан же биздин акыбыздан тышкары жерлерде жасоого убакыт бөлүү маанилүү, башкача айтканда, биздин сайттын колдонуучуларынан же серверлеринен. Айрыкча, көпчүлүк компьютерлерибиздин же башка жооптуу адамдардын резервдик көчүрмөлөрүн алуу канчалык маанилүү экендигин өтө кеч эстешет.

Жаңы жана тажрыйбалуу колдонуучулар, ошондой эле Тутум Администраторлору (Sysadmins) колдоно турган көптөгөн графикалык тиркемелер бар болсо дагы, эң жакшы нерсе скрипттерди колдонуп, өзүбүздүн тиркемелерди же күнүмдүк иш-аракеттерди түзө алабыз. Айрыкча, акыркы учурда жана аны колдой турган өзгөчө тандоо же деталдуу болуу артыкчылыктуу болгон учурда, Shell Scripting колдонуп, Операциялык Системанын Shell ичиндеги автоматташтырылган тапшырмаларды колдонуу жакшы.

Камдык сактоо / Камдык көчүрмө деген эмне

Камдык көчүрмө деген эмне?

Колдонуучунун бардык маанилүү файлдары маалыматты жоготуп алган учурда аларды калыбына келтирүү үчүн, аларды башка каражатка көчүрүп алуу процесси. Жана бул абдан маанилүү, анткени колдонуучунун мындай көйгөйгө туш болушунун бир нече себептери бар.

Колдонуучу маалыматты жоготуп алышы мүмкүн болгон көптөгөн себептердин катарына төмөнкүлөр кирет:

 • Аппараттык жабдыктын физикалык бузулушу (Катуу дисктер, Эстутумдар, Кубат менен камсыздоо, Motherboard).
 • Маалыматтарды кылмышкерлер же крекерлер тарабынан иштелип чыккан зыяндуу коддор аркылуу өчүрүү же шифрлөө.

GNU / Linuxтогу резервдик көчүрмө

Кандай маалыматтардын камдык көчүрмөсүн сактоо керек?

Операция тутумунун же Колдонуучунун жеке же жумуш маалыматтарынын баардыгы бирдей мааниге ээ эмес экендигин эске алып, кайсы файлдардын камдык көчүрмөсүн сактоону жана кайсынысынын сакталбасын чечүү керек болуп калат. Демек, оңой эле кайтарып алууга мүмкүн болбой турган файлдардын камдык көчүрмөсү керек.

Ал үчүн, сөз болуп жаткан колдонуучу менен биргеликте, мындай процесстер жүрүп жатканда, Диск мейкиндигин, CPU процесстерин жана Тармак трафигинин ашыкча керектөөсүн болтурбоо үчүн дал ушул программаланган болушу керек.

Linux'то кандай маалыматтардын камдык көчүрмөсүн сактоо керек?

Shell Scripting колдонуп, кантип автоматтык түрдө резервдик көчүрмөнү сактоо керек?

Төмөндө көрө турган код бөлүмдөрү, ар биринин жеке же институционалдык Камдык Скриптке эмнелерди камтышы керектигин көрсөткөн жакшы мисал:

#!/bin/bash

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE INICIALIZACIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS BÁSICOS
################################################################################

DIR_INI=$(echo $PWD)
FEC_INI=$(date +"%d-%b-%y")
FEC_RESP=$(date "+%d-%m-%y_%H-%M-%S")
NOM_HOST=$(cat /etc/hostname)
IP_ETH0_HOST=$(ifconfig eth0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1)
NAME_ROOT=root
HOME_ROOT=/root
USER1000_HOST=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1)
DIR_RESP_CA=/opt/respaldo/$NOM_HOST-$IP_ETH0_HOST/$FEC_INI/conf_avanzada
if [ ! -d $DIR_RESP_CA ]; then mkdir -p $DIR_RESP_CA; fi ; chmod -R 777 $DIR_RESP_CA/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_CA/
DIR_RESP_CB=/opt/respaldo/$NOM_HOST-$IP_ETH0_HOST/$FEC_INI/conf_basica
if [ ! -d $DIR_RESP_CB ]; then mkdir -p $DIR_RESP_CB; fi ; chmod -R 777 $DIR_RESP_CB/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_CB/
DIR_RESP_DU=/opt/respaldo/$NOM_HOST-$IP_ETH0_HOST/$FEC_INI/data_usuarios
if [ ! -d $DIR_RESP_DU ]; then mkdir -p $DIR_RESP_DU; fi ; chmod -R 777 $DIR_RESP_DU/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_DU/
DIR_RESP_VP=/opt/respaldo/$NOM_HOST-$IP_ETH0_HOST/$FEC_INI/valores_parametros
if [ ! -d $DIR_RESP_VP ]; then mkdir -p $DIR_RESP_VP; fi ; chmod -R 777 $DIR_RESP_VP/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_VP/

# Parámetros de Variables de Inicialización del Script

################################################################################
# FINAL DEL MÓDULO DE INICIALIZACIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS BÁSICOS PARA EL RESPALDO
################################################################################

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE RESPALDO DE CONFIGURACIÓN BÁSICA DE EQUIPOS
################################################################################

cd $DIR_RESP_CB

# RESPALDO DE ARCHIVOS IMPORTANTES
cp /boot/grub/grub.cfg ./grub.cfg.bck-$FEC_RESP
cp /boot/config-$(uname -r) ./config-$(uname -r).bck-$FEC_RESP
cp /etc/bash.bashrc ./bash.bashrc.bck-$FEC_RESP
cp /etc/crontab ./crontab.bck-$FEC_RESP
cp /etc/debian_version ./crontab.bck-$FEC_RESP
cp /etc/environment ./environment.bck-$FEC_RESP
cp /etc/fstab ./fstab.bck-$FEC_RESP
cp /etc/group ./group.bck-$FEC_RESP
cp /etc/hostname ./hostname.bck-$FEC_RESP
cp /etc/hosts ./hosts.bck-$FEC_RESP
cp /etc/hosts.allow ./hosts.allow.bck-$FEC_RESP
cp /etc/hosts.deny ./hosts.deny.bck-$FEC_RESP
cp /etc/issue ./issue.bck-$FEC_RESP
cp /etc/issue.net ./issue.net.bck-$FEC_RESP
cp /etc/logrotate.conf ./logrotate.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/motd ./motd.bck-$FEC_RESP
cp /etc/ntp.conf ./ntp.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/os-release ./os-release.bck-$FEC_RESP
cp /etc/passwd ./passwd.bck-$FEC_RESP
cp /etc/profile ./profile.bck-$FEC_RESP
cp /etc/rc.local ./rc.local.bck-$FEC_RESP
cp /etc/resolv.conf ./resolv.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/rsyslog.conf ./rsyslog.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/services ./services.bck-$FEC_RESP
cp /etc/shadow ./shadow.bck-$FEC_RESP
cp /etc/shell ./shell.bck-$FEC_RESP
cp /etc/sudoers ./sudoers.bck-$FEC_RESP
cp /etc/sysctl.conf ./sysctl.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/timezone ./timezone.bck-$FEC_RESP
cp /etc/apt/sources.list ./etc-apt-sources.list.bck-$FEC_RESP
cp /etc/default/prelink ./etc-default-prelink.bck-$FEC_RESP
cp /etc/network/interfaces ./etc-network-interfaces.bck-$FEC_RESP
cp /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf ./NetworkManager.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/rsyslog.d/bash.conf ./etc-rsyslog.d-bash.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/security/limits.conf ./security-limits.conf.bck-$FEC_RESP
cp /etc/ssh/sshd_config ./ssh-sshd_config.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/auth.log ./var-log-auth.log.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/commands.log ./var-log-commands.log.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/daemon.log ./var-log-daemon.log.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/debug ./var-log-debug.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/dmesg ./var-log-dmesg.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/faillog ./var-log-faillog.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/kern.log ./var-log-kern.log.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/lastlog ./var-log-lastlog.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/messages ./var-log-messages.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/syslog ./var-log-syslog.bck-$FEC_RESP
cp /var/log/user.log ./var-log-user.log.bck-$FEC_RESP
# Incluya cualquier otro archivo importante que desee respaldar

#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#

# RESPALDO DE CARPETAS IMPORTANTES
tar cvpzf dir_apache2-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/apache2
tar cvpzf dir_mysql-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/mysql
tar cvpzf dir_perl-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/perl
tar cvpzf dir_php5-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/php5
tar cvpzf dir_phppgadmin-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/phppgadmin
tar cvpzf dir_postgresql-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/postgresql
tar cvpzf dir_python-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/python
tar cvpzf dir_python2.7-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/python2.7
tar cvpzf dir_squid3-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/squid3
tar cvpzf dir_squidguard-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/squidguard
tar cvpzf dir_ssh-bck-$FEC_RESP.tar.gz /etc/ssh
tar cvpzf dir_opt-$FEC_RESP.tar.gz /opt/$tu_carpeta
tar cvpzf dir_$NAME_ROOT-$FEC_RESP.tar.gz $HOME_ROOT
tar cvpzf dir_var_lib_squidguard_db-$FEC_RESP.tar.gz /var/lib/squidguard/db
tar cvpzf dir_var_log-$FEC_RESP.tar.gz /var/log
tar cvpzf dir_var_www-$FEC_RESP.tar.gz /var/www
chmod -R 777 $DIR_RESP_CB/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_CB/
# Incluya cualquier otro archivo importante que desee respaldar

################################################################################
# FINAL DEL MÓDULO DE RESPALDO DE CONFIGURACIÓN BÁSICA DE EQUIPOS
################################################################################

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE RESPALDO DE CONFIGURACIÓN AVANZADA DE EQUIPOS
################################################################################

cd $DIR_RESP_CA

# RESPALDO DE BD DE POSTGRESQL

export PGUSER="postgres"
export PGPASSWORD="123456"

BD1_PGSQL=mi_bd_psql
pg_dump -i -h localhost -p 5432 -s -f "$DIR_RESP_CA/$BD1_PGSQL-$FEC_RESP.sql" $BD1_PGSQL
# PGUSER=postgres PGPASSWORD=123456 pg_dump -i -h localhost -p 5432 -s -f "$DIR_RESP_CA/$BD1_PGSQL-$FEC_RESP.sql" $BD1_PGSQL
# Respalda el Esquema (solamente) de la BD1_PGSQL

pg_dump -i -h localhost -p 5432 -U postgres -F t -b -v -f "$DIR_RESP_CA/$BD1_PGSQL-$FEC_RESP.backup" $BD1_PGSQL
# PGUSER=postgres PGPASSWORD=123456 pg_dump -i -h localhost -p 5432 -U postgres -F t -b -v -f "$DIR_RESP_CA/$BD1_PGSQL-$FEC_RESP.backup" $BD1_PGSQL
# Respalda toda la Data completa de la BD1_PGSQL

unset PGUSER
unset PGPASSWORD

# RESPALDO DE BD DE MYSQL

MYSQLPASSWORD="root"
MYSQLUSER="mipassword"

BD1_MYSQL=mi_bd_mysql

mysqldump -u $MYSQLPASSWORD -p$MYSQLUSER --add-drop-database --databases --events --ignore-table=mysql.events $BD1_MYSQL > $DIR_RESP_CA/$BD1-$FEC_RESP.sql
# mysqldump -u $MYSQLPASSWORD -p$MYSQLUSER --add-drop-database --all-databases --events --ignore-table=mysql.events > $DIR_RESP_CA/$ALL-BD-$FEC_RESP.sql
# Respalda toda la Data completa de la BD1_MYSQL

mysqldump -u $MYSQLPASSWORD -p$MYSQLUSER --add-drop-database --databases -d $BD1_MYSQL > $DIR_RESP_CA/$BD1-$FEC_RESP.sql
# mysqldump -u $MYSQLPASSWORD -p$MYSQLUSER --add-drop-database --all-databases -d > $DIR_RESP_CA/$BD1-$FEC_RESP.sql
# Respalda el Esquema (solamente) de la BD1_MYSQL

unset MYSQLUSER
unset MYSQLPASSWORD

################################################################################
# FINAL DEL MÓDULO DE RESPALDO DE CONFIGURACIÓN AVANZADA DE EQUIPOS
################################################################################

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE RESPALDO DE DATA ESENCIAL DE LOS USUARIOS DEL EQUIPOS
################################################################################

cd $DIR_RESP_DU

tar cvpzf dir_$USER1000_HOST-$FEC_RESP.tar.gz /home/$USER1000_HOST
# tar cvpzf dir_$USER1000_HOST-$FEC_RESP.tar.gz /home/$USER1000_HOST $DIR_RESP_CB/ --exclude="Descargas" --exclude="Download" --exclude="Imágenes" --exclude="Images" --exclude=Música" --exclude=Music --exclude=Vídeos --exclude=Videos --exclude=*.exe --exclude=*.com --exclude=*.dll --exclude=*.mp3 --exclude=*.avi --exclude=*.mkv --exclude=*.msi --exclude=*.mpg --exclude=*.wmv --exclude=*.wma
# Habilitar la linea superior en caso de que desee excluir tipos de archivos
################################################################################
# FINAL DEL MÓDULO DE RESPALDO DE DATA ESENCIAL DE LOS USUARIOS DEL EQUIPOS
################################################################################

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE RESPALDO DE VALORES Y PARAMETROS DEL EQUIPO
################################################################################

cd $DIR_RESP_VP

lshw -html > auditoria_tecnica_lshw.html
lshw -short > auditoria_tecnica_lshw_short.txt
lshw -businfo > auditoria_tecnica_lshw_businfo.txt

# Generar reportes del Hardware del Equipo en diversos formatos de archivos.
echo '
################################################################################
# MI_NOMBRE - MI_ORGANIZACIÓN
# LINUX POST INSTALL - RESPALDO DE RESPALDO DE VALORES Y PARAMETROS DEL EQUIPO
# FECHA DEL RESPALDO: $FEC_RESP
################################################################################
================================================================================
' > auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt
echo '
================================================================================
' >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt
echo '
# ALMACENAMIENTO DE VARIABLES INFORMATIVAS
#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#
' >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt

NOMBRE_HOST=$(cat /etc/hostname) ; echo "HOST: $NOMBRE_HOST" >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt ; echo "" >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt
# Nombre del Equipo.

FECHA_ACTUAL_EXT=$(date "+%d-%m-%y_%H-%M-%S") ; echo "FECHA: $FECHA_ACTUAL_EXT" >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt ; echo "" >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt
# Fecha actual extendida del Sistema

VERSION_SISTEMA=$(cat /etc/os-release | grep VERSION= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION=//' | sed 's/"//g') ; echo "VERSION DE LA DISTRO: $VERSION_SISTEMA" >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt ; echo "" >> auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt
# Versión del Sistema Operativo

# Agregue cualquier otra línea de Shell Scripting de su elección

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE LOS RESPALDO DEL EQUIPO
################################################################################

chmod -R 777 $DIR_RESP_CA/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_CA/
chmod -R 777 $DIR_RESP_CB/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_CB/
chmod -R 777 $DIR_RESP_DU/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_DU/
chmod -R 777 $DIR_RESP_VP/ ; chown -R $USER1000_HOST. $DIR_RESP_VP/
# Otorgar permisos y propiedad adecuados a los archivos del Respaldo.

DIAS=30
find $DIR_RESP_CA -type f -name '*' -mtime +$DIAS -exec rm -rf {} \;
find $DIR_RESP_CB -type f -name '*' -mtime +$DIAS -exec rm -rf {} \;
find $DIR_RESP_DU -type f -name '*' -mtime +$DIAS -exec rm -rf {} \;
find $DIR_RESP_VP -type f -name '*' -mtime +$DIAS -exec rm -rf {} \;
# Conservar los dias de respaldos locales configurados

################################################################################
# FINAL DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE LOS RESPALDO DEL EQUIPO
################################################################################

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE COPIADO REMOTO DE LOS RESPALDO DEL EQUIPO
################################################################################

# PARÁMETROS PARA EL COPIADO REMOTO DE LOS RESPALDOS
USER_SERV_RESP=operador
IP_SERV_RESP=172.16.196.10
# PTO_SERV_RESP=4568
DIR_SERV_RESP=/home/operador/tecnologia/Respaldos_Servidores
DIR_SERV_RESP2=/home/operador/tecnologia/Respaldos_Servidores/Dir_Respaldo/*
DIR_USER_SAMBA=/home/samba/tecnologia/Respaldos_Servidores/Dir_Respaldo/
DIR_RESP_HOST=/opt/respaldo/

# COPIADO REMOTO DE LOS RESPALDOS USANDO SCP
# scp -r $DIR_RESP_HOST $USER_SERV_RESP@$IP_SERV_RESP:$DIR_SERV_RESP
# Copiado automatico de los respaldos locales al servidor de backup

# COPIADO REMOTO DE LOS RESPALDOS USANDO RSYNC
rsync -abhv -e 'ssh -p 4568' --iconv=utf-8,iso8859-15 --recursive $DIR_RESP_HOST $USER_SERV_RESP@$IP_SERV_RESP:$DIR_SERV_RESP
ssh operador@172.16.196.10 -p 4568 chmod 777 -R $DIR_SERV_RESP2
ssh operador@172.16.196.10 -p 4568 chown operador. -R $DIR_SERV_RESP2
ssh operador@172.16.196.10 -p 4568 mv $DIR_SERV_RESP2 $DIR_USER_SAMBA

################################################################################
# FINAL DEL MÓDULO DE COPIADO REMOTO DE LOS RESPALDO DEL EQUIPO
################################################################################

################################################################################
# INICIO DEL MÓDULO DE NOTIFICACIÓN REMOTA DE LOS RESPALDO DEL EQUIPO
################################################################################

echo "Respaldo Ejecutado" ; echo "" ; cat auditoria_tecnica_$FEC_INI.txt | mail -s "Notificación de Ejecución de Respaldo y Auditoria Programada" albertccs1976@gmail.com
# Ejecutar correo de notificación de realización de respaldos.

################################################################################
# FINAL DEL MÓDULO DE NOTIFICACION REMOTA DE LOS RESPALDO DEL EQUIPO
################################################################################

Бул Камдык Скрипт кандайча иштейт?

Бул скриптте конфигурацияларды, маалыматтарды же баалуулуктарды колдоо үчүн 6 бөлүм же модуль бар, алар төмөнкүлөр:

 1. ӨЗГӨРҮҮЧҮЛӨР ЖАНА НЕГИЗГИ ПАРАМЕТРЛЕР: Бул жерде сиз резервдик тапшырмаларды аткаруу үчүн керектүү жайгашкан жери, убактысы, команданын маалыматтары жана портфолиолору бар өзгөрүлмөлөрдү жарыялайсыз.
 2. НЕГИЗГИ ЖАБДЫКТАРДЫ КОНФИГУРАЦИЯЛОО: Бул жерде Операциялык Системанын камдык көчүрмөсүн сактоого тийиш болгон файлдар жана папкалар орнотулган. Колдонуучунун / шаймандардын түрүнө ылайык камдык көчүрмөнү сактоо үчүн, иштетүү / өчүрүү, кошуу / алып салуу.
 3. ЖАБДЫКТЫН ӨНҮКТҮРҮЛГӨН КОНФИГУРАЦИЯСЫ: Бул жерде алардын ар бирине колдонула турган маалымат базалары жана камдык көчүрмөлөрдүн түрү орнотулган.
 4. КОЛДОНУУЧУЛАРДЫН МААНИЛҮҮ МААЛЫМАТЫ: Бул жерде Колдонуучунун / жабдуулар үйүнүн жалпы же тандалма камдык көчүрмөсү программаланган.
 5. ЖАБДЫКТЫН БААЛЫКТАРЫ ЖАНА ПАРАМЕТРЛЕРИ: Бөлүмдүн Аппараттык жана Программалык камсыздоонун баалуулуктары же параметрлери буйрук менен берилген "Lshw" жана Shell Scripting аркылуу Баш буйруктары менен өзүнчө программаланган.
 6. ТЕХНИКАЛЫК КАМДЫКТЫ КОЛДОО: Бул жерде түзүлгөн резервдик көчүрмөлөргө талап кылынган уруксаттар же ээсинин баалуулуктары, ошондой эле Скрипттин талаптагыдай иштеши үчүн сакталууга тийиш болгон камдык файлдардын саны берилет.
 7. ЖАБДЫКТЫ СКАПКА АЛУУНУ КӨЧҮРҮҮ: Бул жерде ал Сценарийге кандайча көрсөтүлгөн? жана кайда карай? резервдик файлдардын камдык көчүрмөсү сакталат.
 8. ЖАБДЫКТЫ КАМДЫРУУ ЖӨНҮНДӨ ЫЛЫС КАБАР: Бул жерде Скрипт Алуучунун X камдык көчүрмөсүн аяктагандыгы жөнүндө билдирүү үчүн электрондук билдирүү жөнөтүү үчүн программаланган.

Эскертүү: Алар жөн гана аны мезгил-мезгили менен аткарылышы үчүн тутумдун кронунда конфигурациялашы керек, ошону менен эле болду.

Адаттагыдай эле, ушул басылма жана ушул Скрипттин мазмуну пайдалуу болуп, өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга жол көрсөтөт деп ишенем!


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.