Shell Scripting - 6-бөлүктү колдонуп, программаңызды этап-этабы менен түзүңүз

Аттуу посттордун сериясында буга чейин көргөндөрүбүздү карап чыгуу "Shell Scripting аркылуу программаңызды этап-этабы менен түзүңүз" биз төмөнкү модулдарды түзүүнүн мисалдарын карап чыктык:

Shell сценарийи

Бул жаңы редакцияда, алтынчы (6), биз төмөнкү модулду изилдөөнү камтыйбыз:

АРХИТЕКТУРАНЫ АНЫКТОО МОДУЛУ

Бул модуль Операциялык тутумдун архитектурасына жараша, анын аткарылышын, анын текшерилишин дагы, ошондой эле жогоруда айтылган маалыматтардын негизинде пландаштырылган иш-аракеттерин карап чыгууга мүмкүнчүлүк берет.

Анын мазмуну төмөнкүлөр болмок:


###############################################################################
# INICIO DEL MODULO DE DETECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL LPI-SB
###############################################################################

read -p "Introduzca la Arquitectura de su Sistema Operativo (1 = 32Bit / 2 = 64Bit): " ARQ
echo ""

while [[ $ARQ != "1" && $ARQ != "2" ]]

do

echo -e '\a'

echo ""
echo ""
echo "#-----------------------------------------------------------------#"
echo "# LA ARQUITECTURA POR USTED INDICADA NO COINCIDE CON LO SOLICITADO#"
echo "#-----------------------------------------------------------------#"
echo ""
echo ""

read -p "PRESIONE 1 ó 2 para continuar: " ARQ
echo ""

done

if [[ "$ARQ" == "1" ]]; then
  ARQ_A=x86
  ARQ_B=i386
 else
  ARQ_A=x86_64
  ARQ_B=amd64
fi

echo "La arquitectura seleccionadas fueron" $ARQ_A "y" $ARQ_B "según sus datos."
sleep 3

if [[ "$ARQ_A" == "$ARQ_DISTRO_COD" ]]; then

echo -e '\a'

echo ""
echo ""
echo "#--------------------------------------------------------------#"
echo "# LA ARQUITECTURA POR USTED INDICADA COINCIDE CON LA DETECTADA #"
echo "#--------------------------------------------------------------#"
echo ""
echo ""

sleep 3
clear

 else

echo -e '\a'

echo ""
echo ""
echo "#-----------------------------------------------------------------#"
echo "# LA ARQUITECTURA POR USTED INDICADA NO COINCIDE CON LA DETECTADA #"
echo "#-----------------------------------------------------------------#"
echo ""
echo ""

fi

read -p "SI DESEA CANCELAR EL PROCESO HASTA AHORA PRESIONE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CARACTERES: "s" "S" "y" "Y". DE LO CONTRARIO PRESIONE CUALQUIER OTRA TECLA PARA CONTINUAR, RECUERDE QUE TRABAJAR CON LA ARQUITECTURA INCORRECTA PUEDE TRAERLE SERIOS INCONVENIENTES AL LPI-SB PARA TRABAJAR OPTIMAMENTE! : " op

if [[ $op == "y" || $op == "Y" || $op == "s" || $op == "S" ]];

 then

  sleep 3 ; clear ; exit 0

 else

  sleep 3 ; clear ; read -p "EL SCRIPT LPI-SB PROCEDERA HA CONTINUAR, PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR..." && sleep 3 ; clear

fi

################################################################################
# FINAL DEL MODULO DE DETECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL LPI-SB
################################################################################

Бул кодду талдоодо, модулдун эң биринчи колдонуучудан төмөнкүлөрдү суранышы керектигин түшүнөбүз:

Операциялык тутумуңуздун архитектурасын киргизиңиз (1 = 32Bit / 2 = 64Bit)

Киргизилген мааниге жараша модуль төмөнкү баалоо жүргүзөт:

Бул 1 же 2ге барабар киргизилген маани

Эгерде ал 2 маанинин эч бирине барабар болбосо, модул окуу талабын талап кылынган 2 чоңдуктун бирине барабар болгонго чейин кайталайт. Алардын бирине барабар болгон учурда, модул төмөнкү баалоо жүргүзөт:

Эгерде киргизилген маани барабар болсо, бир 1), өзгөрүлмө $ ARQ_A y $ ARQ_B маанилери менен конфигурацияланган x86 y i386 тиешелүүлүгүнө жараша жана ал экранда көрсөтүлөт эки 2) сакталган маанилер: x86_64 y amd64.

Андан кийин маанисин салыштырыңыз $ ARQ_A менен $ ARQ_DISTRO_COD анын мааниси команданын чыгышына барабар: unname -m, буга чейин ушул эле программанын Environment Variables модулуна жүктөлгөн.

Эгерде 2 маани бирдей болсо, анда ал экранда төмөнкү билдирүүнү чыгарат:

СИЗ КӨРСӨТКӨН АРХИТЕКТУРА КӨРСӨТКӨНДӨРДҮ ТАНДАТТЫ

Эгерде алар ар башка болсо, анда бул:

СИЗ КӨРСӨТКӨН АРХИТЕКТУРА ТАБЫЛГАНГА ЖОЛ БЕРБЕЙТ

Колдонуучуга акыркы эскертүү билдирүүсү менен аяктап:

Эгерде сиз ушул кезге чейин процессти жокко чыгарууну кааласаңыз, анда төмөнкү белгилердин КАЙСЫСЫН БАСЫҢЫЗ: «s» «S» «жана» «Y». УШУНДАЙ УЛАНТУУ ҮЧҮН БАШКА БАСЫҢЫЗ, ТУУРА ЭМЕС архитектура менен иштөө LPI-SBге өзгөчө иштөө үчүн олуттуу кемчиликтерди алып келиши мүмкүн экендигин эсиңизден чыгарбаңыз!

Эгерде колдонуучу туура символдордун айрымдарын басса, анда программа жабылат жана болбосо, ал төмөнкү билдирүүнү берет жана өз ишин улантат:

LPI-SB сценарийи УЛАНТЫЛАТ, УЛАНТУУ ҮЧҮН АЧЫКТЫ БАСЫҢЫЗ ...

=============

СУНУШТАЛГАН ОКУУ:

АКЫСЫЗ ПРОГРАММАДА, АЧЫК БУЛАКТА ЖАНА ИНТЕРНЕТКЕ НЕГИЗДЕЛГЕН (БУЛУТТА) БОРБОРЛОШТУРГАН КОЛДОНМОЛОРДУ ТҮЗҮП, МАМЛЕКЕТТЕР (УЛУТТАР) ЖАНА КООМДОР (ЭЛДЕР) ЭМНЕНИ УТУШУ МҮМКҮН?

Менин оюмча, өзгөчө муктаждыктарды эске алуу менен критерийлерди жана процедураларды мониторингдөө, контролдоо, унификациялоо, күч-аракеттерди борборлоштуруу, каржылык ресурстарды үнөмдөө жана баалуу жана жетишсиз адистештирилген адамдык ресурстардын сааттарын / эмгегин үнөмдөө ар кандай эмгек талааларында Улуттук мамлекеттик башкаруу (APN) жакыр жана / же өнүгүп келе жаткан өлкөдөн, пайда кетет издөөгө багытталган чечимдер жана mөркүндөтүү de бул коомдор жана коомдук институттар иштеп жаткан социалдык чөйрөнүн чыныгы муктаждыктары, арзан баада жана инновациялык, заманбап, масштабдуу жана ачык-айкын, (мамлекеттен) жана сырттан (адамдар / коомдон), ошол мамлекеттин (улуттун) мамлекеттик саясатынын ийгилиги үчүн биргелешкен жоопкерчиликти өзүнө алып, эки мамлекеттин тең курулушунун алкагында эки актер тең өлкөгө болгон милдеттенмесин күчөтөт. сиз колдонууну пландап жаткан коомдук-саясий, экономикалык жана технологиялык долбоор.

Бул өкмөттөрдүн же элдердин алдында кандайча акталат?

Азыркы учурда дүйнөдө бир катар өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын баса белгилешибиз керек Штаттар (өкмөттөр) издөөнү талап кылган коом алдындагы жоопкерчилигинде натыйжалуулук, натыйжалуулук, көрүнүктүүлүк жана маалымдуулук (Мамлекеттик башкаруунун коммуникациясы), жарандар менен байланышкан маселелерде гана эмес, маанилүү милдеттенме болуп саналат жакырчылык, ден-соолук, айлана-чөйрө, билим берүү жана жалпысынан бардыгы, ооба жок, ошондой эле болгон көйгөйлөрдү чечүүдө мамлекеттик саясатты көзөмөлдөө жана контролдоо ишин башкаруу жылы иштейт ар кандай Улуттук Мамлекетти түзгөн мекемелер, айрыкча а үзгүлтүксүз оптималдаштыруу жана реструктуризациялоо процесстери менен камсыз кылган жаңы моделдерге карата анын жашоочулары үчүн жашоо сапаты жогору.

Ошо сыяктуу эле, жарандыктын ролу аркылуу өзгөрүп келе жатат түздөн-түз жана күчтүү, экспресстин кыйла жаңы жана ар кандай формаларын колдонуу, колдонууга негизделген Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ), ошол эле, ошол көпчүлүк өнүккөн өлкөлөр, буга чейин алардын жарандарынын жыргалчылыгы үчүн алардын APNs ичинде жана сыртында жүзөгө ашырылган жана массалык.

Жана ошону эске алуу менен жакыр же өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү мамлекеттик мекемелер, маанилүү конгломератка ээ маалыматты иштеп чыгуу жана документтештирүүМен алар болуш керек деп билем форма (стандартташтырылган), ал эми долбоорлор жана жумуштар алардын түздөн-түз пайдасына багытталган прогрессте жарандары (тургундары), түзүү Интернетте иштеген Булуттуу Акысыз Программага негизделген тиркемелер же тутумдар (Булут) жогоруда айтылган элементтерди каналдаштыруу жана өркүндөтүү үчүн аянтча болуп кызмат кылып, ЭЛЕКТРОНДУК БИЙЛИК концепциясын натыйжалуу кылып, мамлекеттик институттардын ичиндеги иш-аракеттерди өркүндөтүп, технологиянын жетишкендиктеринен пайдаланып, жогоруда аталган мамлекеттин бардык субъектилеринин ортосундагы байланышты жана өкмөттөр аралык байланышты жакшыртты.

Баары бир, Ачык Булакты, Акысыз Программаны жана Интернеттин жардамы менен оңой ар кандай Estado мүмкүн арзан, заманбап, ачык жана коопсуз жол мененa төмөнкүлөргө жооп бериңиз негизги суроолор ар бир мамлекет же өкмөт:

 • Ички мамлекеттик процесстерди жана мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун натыйжалуулугун жана натыйжалуулугун, алардын мониторинги жана көзөмөлү үчүн тийиштүү чаралардын жана көзөмөлдүн көбөйүшүнө ылайыкташтырууга кандайча болот?

 • Мамлекеттин ресурстарын (материалдык, технологиялык жана адамдык) кантип коргоп, оптималдаштыруу керек?

 • Институционалдык жана социалдык кыйынчылыктарга (максаттарга) жетүү үчүн катаал административдик түзүмдөрдүн ичинде инновацияларга кантип жетишүүгө болот?

 • ¿Кантип канааттанууну жакшыртууга болот жана коомдук баалоо үчүн Go managementжакшы?

 • Электрондук Өкмөт жаатындагы жетишкендиктер менен кантип алдыга жылууга болот?

Кыскача айтканда, Ачык булак, акысыз программалык камсыздоо жана Интернеттин жардамы менен МКТны жакшы колдонуу ар бир мамлекеттин социалдык өнүгүүсүндө тез прогрессти шарттайт, анткени мыкты кадрдык ресурстар менен бирге мамлекет өзүнүн өнүгүүсүнүн ар кандай пландарын автоматташтыруу үчүн эң мыкты колдоону алат. өзү башкарган процесстерди жана жооп берүү убактысын оптималдаштыруу жана тездетүү институттары.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

bool(чын)