16 жөнүндө макалалар backtrack

Катана: коопсуздукка багытталган кызыктуу көп жүктөө дистри

Katana - бул Linux дистрибуциясы (көп жүктөө), ал компьютерге кирүү тесттерине, текшерүүлөргө, талдоолорго багытталган эң мыкты компьютердик коопсуздук дистростарын чогултат.