5 lahatsoratra amin'ny omeo anarana daholo izy rehetra