Запознавање со LibreOffice: Вовед во главниот кориснички интерфејс

Запознавање со LibreOffice: Вовед во главниот кориснички интерфејс

Кога објавуваме информации за дистрибуции и апликации, обично се осврнуваме на нивните технолошки вести или инциденти. Малку навлегувавме во секојдневната употреба...