Исак

Мојата страст кон компјутерската архитектура ме натера да го испитам веднаш супериорниот и неразделен слој: оперативниот систем. Со посебна страст за типот на Unix и Linux. Затоа, поминав неколку години запознавајќи го ГНУ / Линукс, стекнувајќи искуство работејќи како помошна служба и давајќи совети за бесплатни технологии за компании, соработував во разни проекти за слободен софтвер во заедницата, како и пишував илјадници статии за разни дигитални медиуми специјализирани за софтвер со отворен код. Секогаш со една цел на ум: да не престануваме да учиме.