Чарли-Браун

Хардвер грнчар со години, ентузијаст на слободен софтвер (и сè што значи слобода), иако без да стане фундаменталист.