Алехандро Понче

Убител на книги, цртежи и уметност воопшто; фотографија, смеење, кино, музика и пред се, постојано уживање и учење нови работи.