рекламирање
Krita 5.2.1: Запознавање со новата верзија и нејзините нови функции

Krita 5.2.1: Запознавање со новата верзија и нејзините нови функции

Пред речиси една година, за последен пат, ги покривавме вестите за оваа прекрасна мултиплатформска мултимедијална програма наречена Крита. Токму кога…

Ознаки од категоријата